Rekruttering til kraftnæringen

Behov for å styrke realfagsutdanningen. Denne uken møtte Energi Norge, sammen med andre NHO-foreninger, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til møte i Nasjonalt forum for realfag. I møtet fremhevet Energi Norge viktigheten av å iverksette tiltak mot frafall fra realfagsutdanningene, spesielt fagutdanningen og ingeniørutdanningen. Det er en bekymring at færre elever fullfører på normert tid. Den … Continued

Behov for å styrke realfagsutdanningen.

Denne uken møtte Energi Norge, sammen med andre NHO-foreninger, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til møte i Nasjonalt forum for realfag. I møtet fremhevet Energi Norge viktigheten av å iverksette tiltak mot frafall fra realfagsutdanningene, spesielt fagutdanningen og ingeniørutdanningen.

Det er en bekymring at færre elever fullfører på normert tid. Den lave jenteandelen på spesielt ingeniør- og fagarbeidersiden ble også diskutert, sier direktør for kompetanse og FoU Mona Askmann i Energi Norge.

Studier viser at jenter ofte velger yrke utfra et ønske om å hjelpe andre mennesker og bidra til en bærekraftig utvikling. Askmann oppfordrer bransjen til å bli flinkere til å fortelle og eksemplifisere at de tekniske yrkene i stor grad bidrar til bærekraftig utvikling.

Videre er Energi Norge opptatt av at det utdannes gode bacheloringeniører, og at ikke alle høyskoler blir universiteter.

Det er særdeles viktig at øremerkingen av ingeniørplasser videreføres, da dimensjoneringen av studieplasser i utgangspunktet bestemmes av studentenes valg og ikke næringslivets behov, sier Askmann.

Mer penger til realfagsopplæring

Forskning viser at innenfor realfag henger elevenes resultater sammen med lærerens fagkompetanse, og det er innenfor realfag det er flest lærere som ønsker faglig påfyll. Regjeringen er opptatt av lærerkompetanse og vil bevilge mer penger til realfagsopplæring av lærerne.

For å øke motivasjonen og forståelsen for realfag, mener vi at undervisning og lærerbøker bør bli langt tydeligere i hva realfagene skal gjøre elevene i stand til, sier Askmann.

Energi Norge har spilt inn til regjeringen betydningen av å øke den brukerstyrte forskningen, og forskningsbudsjettet er nå økt med 320 millioner, der 80 millioner er øremerket næringslivsstyrte prosjekter.

Kilde: energinorge.no