Software for beredskap skal være like lett å bruke som Facebook og Twitter

Annonsørinnhold - RAYVN

Møt RAYVN på Industrivernkonferansen.

Industrivernkonferansen arrangeres av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon hvert år den første tirsdagen og onsdagen i desember. Konferansen tilrettelegges for ledende fagpersoner innen beredskap og industrivern.

I 2017 holdes konferansen 5.-6. desember på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. Her deltar RAYVN som utstillere.

– Vi deltar på Industrivernkonferansen for å vise markedet at vår software er en ny standard for et operativt beredskapsverktøy, forteller Erik Skaara i RAYVN.

Behov for å dele sanntidsinformasjon

Erik Skaara forteller at industrien velger RAYVN fordi de i en beredskapssituasjon ser et tydelig behov for å dele sanntidsinformasjon internt i organisasjonen.

– Ja, industrivern har ofte utfordringer med å kommunisere internt i organisasjonen. Det fører blant annet til at ledelsen ikke får et reelt sanntidsbilde av hendelsen, og at ledelsen ikke har nok informasjon til å ta de rette valgene.

Gjennom RAYVN kan brukere enkelt dele tekst og bilder med hverandre ved å bruke smarttelefoner for å etablere et riktig bilde av en beredskapssituasjon.

Industrien velger RAYVN

Norsea Group, Weatherford, GE Oil & Gas og mange flere har valgt RAYVN sin beredskapssoftware.

– Det å ha et verktøy som ansatte sliter med å bruke skaper frustrasjon, og det går over sikkerheten. Det er dårlig HMS. Fellesnevneren er at kundene ønsker en brukervennlig beredskapssoftware som kan implementeres uten å bruke mye tid på opplæring.

Han forteller at beredskapssoftware skal være like enkel å bruke som Facebook, Twitter og Snapchat.

– Mange av våre kunder har brukere på RAYVN helt ut over førstelinjeberedskap.

Ravyn er en global software

Olje og gasselskaper, kraftselskaper, luftfart, spill & lotteri, transport og slakteriselskaper bruker RAYVN i sine beredskapsorganisasjoner.

– I internasjonale organisasjoner er ansatte ofte på reise. Toppledere må håndtere beredskapssituasjoner uansett hvor i verden de befinner seg. Ofte kan de være i en helt annen verdensdel enn der ulykken skjer. De må ha et verktøy som gjør at de kan holde seg oppdatert i den faktiske beredskapssituasjonen der de befinner seg.

RAYVN har hatt god fart den siste tiden og etablert seg i mange land.

– Ja, vi har nå kontorer i Europa, USA og Asia. Det er utrolig spennende å bygge opp software i Norge som lykkes globalt.

Erik Skaara avslutter med å oppfordre personer som jobber med industrivern om å melde seg på Industrivernkonferansen og komme innom utstillerstanden deres til uken.

RAYVN

RAYVN is a cloud-based dashboard for real-time management of incidents and emergencies. The software enables safety, security and emergency response teams to mobilize personnel, track their positions, communicate effectively and coordinate their actions. All this as the incident unfolds. Relevant information is automatically documented and made available post-incident for reporting and training.