Trøndelag vant Petrochallenge

Elever fra Trøndelag vant Petrochallenge 2013. Det var elevene fra Orkdal videregående skole som gikk av med seieren i årets Petrochallenge. Det er ikke første gang elever fra Trøndelag representerer Norge i London, det gjorde de også i 2009. Da vant de hele konkurransen. Det er ikke første gang et lag fra Trøndelag vinner nasjonalt … Continued

Elever fra Trøndelag vant Petrochallenge 2013.

Det var elevene fra Orkdal videregående skole som gikk av med seieren i årets Petrochallenge. Det er ikke første gang elever fra Trøndelag representerer Norge i London, det gjorde de også i 2009. Da vant de hele konkurransen.

Det er ikke første gang et lag fra Trøndelag vinner nasjonalt og skal representere Norge, men det er første gang et rent jentelag gjør det.

Vinnerlaget heter Tom Peng Pung og består av Kirsti Blækkan, Marte H. Klingen, Mari Voll Dombu og Gunhild Brønstad. De vant i konkurransen mot 400 andre lag, og var best av 15.000 elever fra 27 skoler fra hele landet. Gratulerer jenter og så gleder vi oss til London i januar.

Den internasjonale finalen arrangeres på det prestisjefylte Imperial College og gjengen fra Kristiansund konkurrerer mot lag fra UK, Danmark, Færøyene, Island og Canada.

Derfor arrangerer vi PetroChallenge

Ja, og hvorfor har vi alle disse rekrutteringsprosjektene som retter seg mot ungdom?

Oljeindustrien er viktig for landet, og store deler av norsk økonomi baseres på inntekter fra industrien. Det er viktig at mange kjenner industrien, at de har kunnskap om hva industrien gjør og hvem som gjør hva – og at ingenting gjør seg selv.

De valgene elevene tar er bestemmende for landets kunnskapskapital i årene fremover. Norske elever bestemmer hvilken arbeidskraft vi får, og hvilken kompetanse vi som land har. Vi vil at de skal gjøre valg som ikke bare baser seg på følelser og antakelser, men også på grunnlag av fornuft og kunnskap.

Vi gjør derfor dette fordi:

  1. Dagens arbeidsliv er komplisert og vanskelig å se med det blotte øye
  2. Industrien har behov for arbeidskraft i årene fremover, og dette behovet skal dekkes av realister og teknologer, både på yrkes- og studiespesialiserende fag.
  3. Vi tror at økt kunnskap gir økt interesse – og kanskje den økte kunnskapen hos ungdommen i neste omgang vil øke interessen for oss i vår industri

For oss er det viktig med sterke kunnskapsbånd mellom arbeidsliv og skole. Vi håper våre aktiviteter gir forståelse for industrien og at elevene opptrer bevisst og kanskje er mer krevende når de senere leter etter informasjon om utdanninger og yrker

Mange utdanningsvalg

Som for mange andre bransjer er også vår preget av mye «usynlig» arbeid, eller kanskje kontorarbeid. Og som om ikke det var nok; 20 prosent av de som jobber i denne næringen tilbringer hele arbeidstiden sin i havet: på rigger, plattformer og skip.

Det er mange valg en skal ta i livet, og valg av jobb og utdanning er blant disse. I mylderet av studier og yrker kan det være vanskelig for ungdom å vite hva de skal velge, og hvilke konsekvenser valgene får. Og det er ikke bare vanskelig for dem, det kan være like vanskelig for rådgivere og foreldre å komme med råd til utdanninger og yrker i det moderne arbeidslivet vi alle er en del av.

Det er utrolige mange fag man kan velge mellom på universitet og høyskole. For mange er en høyere utdanning noe en tenker å ta uavhengig av om en går på studiespesialisering eller yrkesfag. Vi tror opplevelser som PetroChallenge kan vise mangfoldet av, nytten og nødvendigheten av utdanning knyttet til en del av de aktivitetene vi har i vår industri.

Trenger kvalifisert arbeidskraft

Vi skal bidra til at industrien får kvalifisert arbeidskraft i årene fremover, og da må vi være tydelige på hva vi trenger og hvorfor vi trenger det.

  • Vi ser av presseoppslag og leser i Navs analyser at vi som land trenger ingeniører i årene fremover.
  • Real- og teknologifagene har ikke vært vinnere når ungdom søker høyere utdanning, men vi ser at interessen er økende – og det er bra.
  • De store etterkrigskullene går nå av med pensjon, og mange av disse er realister og ingeniører.

Vi vil at elever gjennom informasjon, spill, praktiske øvelser og gruppearbeid skal lære mer om næringen. Ikke alle skal begynne å jobbe i industrien når de blir voksne, men de vet både mer om hva de velger, og hva de velger bort. Kunnskap vil forhåpentligvis gjøre dem tøffere og tryggere når de skal innhente informasjon som er viktig for dem og de valgene de skal ta i livet.

Interesse er den viktigste enkeltfaktoren når en velger utdanning. Kan vi forvente at de er interessert i noe de ikke har kunnskap om?

Prøver ut gjennom spill

Gjennom spillet får deltakerne prøvd ut noe av det en geolog, en geofysiker, en ingeniør, en økonom, en forhandler, en offshorearbeider gjør på jobben. Det er kanskje noen faser i spillet deltakerne liker og føler de får til bedre enn andre – og på grunnlag av nettopp egen erfaring kan de senere søke mer informasjon.

Det kan gjerne virke som vår industri er den som lettest får tak i folk. Slik er det ikke. Hele arbeidslivet skriker etter den samme kompetansen; folk med realfaglige og teknologisk kunnskap. Det hjelper ingen om alle med den kunnskapen kun jobber i olje- og gassindustrien. Det må være nok kunnskap til hele arbeidslivet og arbeidsoppgavene som skal løses med denne kompetansen går på alt fra helsetjenester, brobygging, infrastruktur, utvikling av nye energiformer.

Vi som jobber med dette til daglig håper dagens ungdom lærer mer om industrien, og kunnskapen brukes i diskusjonene som kommer omkring jobb og utdanning med foreldre, rådgivere, lærere, familie venner eller andre.

Kilde: norskoljeoggass.no