Helt konge!

Deilig å være norsk i Danmark. Deres Kongelige Høyheter Kronprins Frederik av Danmark og Kronprins Haakon av Norge vil torsdag 12. mars 2015 foreta den offisielle åpningen av ny sjøkabel mellom Norge og Danmark og to nye kraftlinjer knyttet til kabelen. Det skriver Statnett i en pressemelding. Åpningsarrangementet til Statnett og Energinet.dk vil finne sted … Continued

Deilig å være norsk i Danmark.

Deres Kongelige Høyheter Kronprins Frederik av Danmark og Kronprins Haakon av Norge vil torsdag 12. mars 2015 foreta den offisielle åpningen av ny sjøkabel mellom Norge og Danmark og to nye kraftlinjer knyttet til kabelen. Det skriver Statnett i en pressemelding.

Åpningsarrangementet til Statnett og Energinet.dk vil finne sted henholdsvis i Tresse i Kristiansand og ved Tjele stasjon nær Viborg. Kronprins Haakon vil være til stede i Kristiansand og Kronprins Frederik vil være til stede i Tjele. Den offisielle åpningen vil være felles for begge land og overføres mellom Norge og Danmark via storskjerm.

Arrangementet markerer ferdigstillingen av ny sjøkabel mellom Norge og Danmark, Skagerrak 4, og at kraftlinjene mellom Kristiansand og Skien (Østre korridor) og mellom Kassø og Tjele i Danmark står ferdig.

Til sammen utgjør dette ny og oppgradert kraftforbindelse over en strekning på nær 600 km fra sør i Danmark til Grenlandsområdet i Norge. Dette bidrar til bedret forsyningssikkerhet i begge land, og legger til rette for mer kraftutveksling mellom landene og bedre utnyttelse av fornybar energi på begge sider.

Dette er store og viktige prosjekter for fremtidens nordiske kraftsystem og bidrar til mer utveksling av fornybar energi, og vi setter stor pris på at kongehusene i Norge og Danmark ønsker å delta i markeringen av at disse nå settes i drift, sier styreleder Kolbjørn Almlid i Statnett.

Disse prosjektene gir samlet et betraktelig bidrag til sikker strømforsyning og utbygging av fornybar energi i begge land, og vi ser frem til å markere dette ettertrykkelig med en felles markering med kongelig deltakelse, sier styreleder Niels Fog i Energinet.dk.