Årets gründerkvinne?

Kåres på Oslo Innovation Week Årets gründerkvinne for region Øst kåres på arrangementet Supermixer på Oslo Innovation Week, torsdag 16. oktober. Innovasjon Norges gir hvert år en pris til en dyktig gründerkvinne med vekstambisjoner. Tre sterke kandidater konkurrerer om å bli Oslofjord-områdets kandidat i den nasjonale finalen 18. november. Fra lading til streaming Hedda Heyerdahl … Continued

Kåres på Oslo Innovation Week

Årets gründerkvinne for region Øst kåres på arrangementet Supermixer på Oslo Innovation Week, torsdag 16. oktober.

Innovasjon Norges gir hvert år en pris til en dyktig gründerkvinne med vekstambisjoner. Tre sterke kandidater konkurrerer om å bli Oslofjord-områdets kandidat i den nasjonale finalen 18. november.

Fra lading til streaming

  • Hedda Heyerdahl er utdannet industridesigner og medeier i selskapet Salto Ladestasjoner, som utvikler og distribuerer ladestasjoner for elbiler i Norge. Nå ønsker hun å utvikle et nytt ladekonsept for større anlegg hvor tilgangen på kraft er begrenset.
  • Linda Johannessen er daglig leder av selskapet YAY Media. Selskapet er et bildebyrå, men skiller seg fra tradisjonelle byråer ved å ha utviklet en løsning for online bildebruk med streaming. Strømmetjenester som Spofity og Netflix er blitt svært populære, og stadig flere selskaper satser på denne type tjenester fremfor kjøp av enkeltprodukter.
  • Anne Kristine Grude (bildet) er daglig leder i selskapet SocialBoards. De har utviklet en kundeservice-løsning som tar i mot kundehenvendelser som kommer via sosiale medier (f.eks. Facebook og Twitter) og håndterer disse i et web-basert verktøy.

Innovative bedrifter

Prisen Årets gründerkvinne deles i år ut i seks regioner. Hver regionale vinner får 50 000 kroner og et kurs i medietrening, før hun går videre til den nasjonale finalen og muligheten til å vinne 500 000 kroner til videre utvikling av selskapet. I vurderingen blir det lagt vekt på at ideen er innovativ og har et internasjonalt markedspotensial

I et nystartet firma der det satses på utvikling og innovasjon er det som regel behov for store investeringer de første årene. Dersom Salto skulle gå videre, vil prispengene benyttes i et fremtidsrettet prosjekt som går på å skape en mest mulig energieffektiv ladeinfrastruktur for elbiler, sier Hedda Heyerdahl.

Gode rollemodeller Hovedformålet med prisen er å løfte frem gode rollemodeller, og inspirere andre gründere til å satse.

Det at en kan være en rollemodell for andre gründere gjør det enda mer gøy. Vi har mange dyktige kvinnelige gründere her i Norge, men vi trenger flere, særlig i tech, og at de er mer synlige, sier Linda Johannessen.

Prisen Årets gründerkvinne region Øst er en del av Innovation Awards. De andre prisene som deles ut på Supermixer er «Oslo Innovation Award», «Årets Entreprenørskapsskole» og «The European satellite navigation competition».

Prisene offentliggjøres torsdag 16. oktober, 16:30, Forskningsparken

Arrangementet er et samarbeid mellom Oslotech, Abelia, Innovation Norway, Oslo Innovation Week og Startup Lab.