Priser og tildelinger Redaksjonen

250.000 til Røde Kors

Gave fra Aibel.