Statoil mener rammene må endres

Den gode nyheten er at det er mulig. Det er et stort behov for å endre de politiske rammebetingelsene i Europa for å oppnå mer forutsigbare og markedsorienterte forhold. Det var hovedbudskapet til Statoils direktør for gass, Rune Bjørnson, under en konferanse i Brussel denne uken. Statoil er den nest største gassleverandøren til Europa. Den … Continued

Den gode nyheten er at det er mulig.

Det er et stort behov for å endre de politiske rammebetingelsene i Europa for å oppnå mer forutsigbare og markedsorienterte forhold. Det var hovedbudskapet til Statoils direktør for gass, Rune Bjørnson, under en konferanse i Brussel denne uken.

Statoil er den nest største gassleverandøren til Europa.

Den gode nyheten er at det er mulig. Prosessen som nå er underveis i Europa med etablering av et rammeverk for energi- og klimapolitikk etter 2020 er en gylden mulighet til å oppnå dette, sa Bjørnson.

Vår holdning er klar – vi støtter ett enkelt CO2-mål med utslippskutt på 40 prosent i 2030, drevet fram av et sterkere og mer fleksibelt system for kvotehandel. Dette vil være den mest kostnadseffektive måten å oppnå utslippskutt på.

Bjørnson understreket at hvis Europa skal lykkes med å oppnå sine CO2-reduksjonsmål om kutt på 85-90 % innen 2050, må man kvitte seg med kull. Den nåværende karbonkvoteprisen i Europa gir ingen insentiver for en slik utvikling, og lave kullpriser globalt kombinert med lave priser på karbonkvoter har ført til at Europa har økt andelen kull i energimiksen.

Naturgass er en av Europas viktigste og mest allsidige energiressurser. I en lavkarbonfremtid må gass fylle en stor andel av energimiksen, sa Bjørnson.

Han utrykker forståelse for Europas satsing på diversifisering av sine energikilder, men mener det er viktig at man ikke glemmer at Europa er meget godt forsynt med stor variasjon i sine energikilder. I tillegg er regionen omgitt av store naturgassressurser.

Et velfungerende marked er den beste måten å få denne gassen til Europa på, sa Bjørnson.

Norsk gass, som Statoil produserer og selger en stor andel av, er og vil forbli en viktig forsyningskilde til EU, og dekker i dag mer enn 20 prosent av etterspørselen. Ressursene er knyttet til Europa gjennom et omfattende og robust gassrørnett.

Med dette i tankene anser vi norsk gass som en del av Europas egenproduksjon, kommenterte Bjørnson.

Kilde: Statoil.com