Bilde av Tord Lien

Se, han smiler

Lien i godt humør. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er glad for Hydros beslutning om å bygge et nytt og mer utslippsgjerrig aluminiumsanlegg på Karmøy. Det viser vei for industrien, mener han. Vi vet at noe av det som blir viktig for konkurransekraften til industrien i framtida, er at man klarer å drive energieffektivt … Continued

Lien i godt humør.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) er glad for Hydros beslutning om å bygge et nytt og mer utslippsgjerrig aluminiumsanlegg på Karmøy. Det viser vei for industrien, mener han.

Vi vet at noe av det som blir viktig for konkurransekraften til industrien i framtida, er at man klarer å drive energieffektivt og klimaeffektivt. Derfor er regjeringen opptatt av å legge til rette for at industrien kan utvikle seg i den retningen, sier Lien.

Vi var glad for at Enova i sommer fant ut at dette prosjektet kunne støttes, og vi er selvfølgelig også veldig glad for at Hydro nå har tatt denne beslutningen. Det er en stor og viktig investering for fastlandsindustrien i Norge, sier han.

Lien vedgår at det nye anlegget på kort sikt vil gi økte utslipp av klimagasser i Norge. Men han mener ikke at dette er et problem.

Det er selvfølgelig helt riktig at det på kort sikt vil bidra til økte klimagassutslipp i Norge, men det er etter mitt skjønn et fullstendig uvesentlig poeng. Klimautfordringen er ikke et Karmøy-problem, men et globalt problem, sier han.

Han understreker at det nye anlegget vil bidra til å få på plass ny teknologi som både gir lavere utslipp og lavere energiforbruk ved aluminiumsproduksjon.

Dette er et viktig bidrag til å redusere internasjonale klimagassutslipp, fastslår han.