Oljefondet har klimaforventninger til 4000 av verdens største bedrifter

Oljefondet møtte miljøbevegelsen til frokostkaffen. 

Oljefondet møtte miljøbevegelsen til frokostkaffen. 

Få dager etter at administrerende direktør i Norges Bank, Yngve Slyngstad svarte for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland — populært kalt oljefondet— overfor Stortingets finanskommité tok han seg tid til å møte miljøbevegelsen, med Greenpeace og Framtiden i våre hender i spissen, for å fortelle om oljefondets klimatiltak.

Fra talerstolen sa Slyngstad at det var i perioden Kristin Halvorsen satt som finansminister at oljefondet begynte å bevege seg vekk fra tankegangen om å investere «i verden som den er» og opprettet et etikkråd. Oljefond-sjefen fortalte videre at fondet hvert år utferdiger et forventingsdokument til alle selskapene de investerer i, og at de bare i år skulle ha møte med omtrent 4000 av verdens største bedrifter for å kommunisere fondets klimaforventinger. Slyngstad poengterte også at de hadde startet med måling av karbonfotavtrykk i porteføljen.

Reklame (saken fortsetter under)

Oljefondets miljømandater, fondets øremerkede investering i miljørelaterte områder,  og når de eventuelt skulle bli lønnsomme var også et hett tema

— Dette er en type investering som er veldig påvirket av eksterne faktorer, slik det offentliges vilje til å putte subsidier inn i sektoren, og også den relative prisingen, sier Slyngstad om fornybarsektoren.

Global ledestjerne

Generalsekretær i Framtiden i våre hender beskrev oljefondet som en stor muskel i internasjonal sammenheng, men som fremdels er relativt ubenyttet i klimaarbeidet. Også ordstyrer Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea, ville vite om Slyngstad og oljefondet anså seg selv som potensielle ledestjerner blant internasjonale investorer.

Til det svarte Slyngstad at oljefondet ikke hadde noe bestemt fokus på å lede andre investorer, men at de fokuserte på å gjøre jobben sin – forvalte det norske folks penger og investeringer på en fornuftig måte.

Leder i Greenpeace, Truls Gulowsen sa at det nok engang har kommet frem for mannen i gata at det er politikerne som sitter ved rorert, og at dersom vi ønsker endring må vi spørre politikerne. Han mente også oljefondet hadde et ansvar for å trekke andre investorer med seg i klimainvesteringer globalt.

— Oljefondet er en veldig stor investor i verden, en langsiktig aktør, og har store muligheter til å utvikle standarder, og det er det veldig viktig at de gjør, og at de er tydelige med at de gjør.