Olje- og gassressursene falt svakt

Har revudert 12 funn. De totale utvinnbare petroleumsressursene ble ved utgangen av 2014 beregnet til 14,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er en svak nedgang fra 2013, og 45 prosent av de totale ressursene er solgt og levert, opplyser Oljedirektoratet. Reservene er den delen av de gjenværende, påviste, utvinnbare og salgbare mengdene som er besluttet … Continued

Har revudert 12 funn.

De totale utvinnbare petroleumsressursene ble ved utgangen av 2014 beregnet til 14,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Dette er en svak nedgang fra 2013, og 45 prosent av de totale ressursene er solgt og levert, opplyser Oljedirektoratet.

Reservene er den delen av de gjenværende, påviste, utvinnbare og salgbare mengdene som er besluttet å bygge ut eller som allerede er satt i produksjon.

Direktoratet opplyser at ressursene er 21 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter mindre enn i 2013, først og fremst fordi tolv av funnene i forrige regnskap er revurdert, og nå anses å ha lav sannsynlighet for utbygging.