Bilde av dollars

Nye tiltak mot Russland

Fortsatt uklarhet rundt tolkningen av regelverket. Regjeringen vedtok 10. oktober å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. Det norske regelverket er dermed på linje med de tiltakene som EU innførte 12. september. Det skriver Norsk Industri i en pressemelding. Det nye regelverket er på mange områder ikke særlig endret, men det har bl.a. fått inn … Continued

Fortsatt uklarhet rundt tolkningen av regelverket.

Regjeringen vedtok 10. oktober å skjerpe de restriktive tiltakene mot Russland. Det norske regelverket er dermed på linje med de tiltakene som EU innførte 12. september. Det skriver Norsk Industri i en pressemelding.

Det nye regelverket er på mange områder ikke særlig endret, men det har bl.a. fått inn en ny artikkel som sier at det er forbudt direkte eller indirekte å yte følgende tilknyttede tjenester som er nødvendige med sikte på oljeleting og -utvinning på dypt vann, arktisk oljeleting og -utvinning eller skiferoljeprosjekter i Russland:

  • boring
  • brønntesting
  • logging og komplettering
  • levering av spesialiserte flytende innretninger

UD deltar på medlemsmøtet
UD har stor pågang på sin kontakttelefon, og Norsk Industri er i inngrep med flere av sine medlemmer om tolkningen og hvordan man går fram. Det er fortsatt stor uklarhet rundt tolkningen av regelverket. UD kommer imidlertid på medlemsmøte i Norsk Industris bransjeforening for Olje & Gass onsdag 22. oktober i Oslo for å redegjøre for status så langt. Der er alle medlemmer velkommen.