Ny minister gir nye muligheter

Gro Brækken ser frem til samarbeid. Jeg har erfart den nye olje- og energiministeren Tord Lien som en dyktig og kunnskapsrik politiker, og ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid, sier Gro Brækken i Norsk olje og gass. Jeg vil takke Ola Borten Moe for et åpent og nært samarbeid. Han har vært viktig … Continued

Gro Brækken ser frem til samarbeid.

Jeg har erfart den nye olje- og energiministeren Tord Lien som en dyktig og kunnskapsrik politiker, og ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid, sier Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Jeg vil takke Ola Borten Moe for et åpent og nært samarbeid. Han har vært viktig for petroleumsnæringen, blant annet gjennom å løfte næringens betydning for verdens fremtidige energiforsyning og gjennom tydelige politiske føringer satt i petroleumsmeldingen – «En næring for framtiden». Vi går ut fra at den nye olje- og energiministeren Tord Lien fortsetter arbeidet langs de linjene som ble lagt i petroleumsmeldingen, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Norsk sokkels konkurransekraft

Skal Norge lykkes med å være en langsiktig leverandør av olje og gass til de internasjonale markedene, samt en viktig verdiskaper for hele landet, er det viktig at norske politiske myndigheter legger til rette for dette gjennom en offensiv og god olje- og gasspolitikk.

Gjennom den politiske plattformen til regjeringen har den nye olje- og energiminister et godt grunnlag for at norsk sokkel opprettholder konkurransekraften i fremtiden. For oss er det spesielt viktig at regjeringen vil legge opp til å holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye letelisenser og at de vil satse på petroleumsforskningen, sier Brækken.

Forutsigbare skatte- og avgiftsregler

I regjeringsplattformen blir det slått fast at regjeringen vil sikre næringen forutsigbare og langsiktige skatte- og avgiftsregler. De vil også vurdere endringer i petroleumsskattesystemet som kan bedre ressursforvaltningen og øke utvinningsgraden i felt i drift og i marginale felt.

Etter skatteendringene som skjedde i vår er det viktig for oss at regjeringen har slått fast at de vil ha stabile rammevilkår for næringen. Vi håper også den nye ministeren vil legge til rette for en konstruktiv dialog med næringen når de skal vurdere endringer i petroleumsskattesystemet i forhold til å øke utvinningsgraden, sier Brækken

Nytt leteareal

Tilgang på nytt leteareal er fortsatt svært viktig for petroleumsnæringen for å videreutvikle verdiskapningen og teknologiutviklingen i Norge. Norsk olje og gass har ved flere anledninger uttrykt skuffelse over regjeringspartiene valgte å si nei til Lofoten, Vesterålen og Senja.

Selv om regjeringspartiene har valgt å si nei til Lofoten, Vesterålen og Senja håper vi den nye ministeren bruker de neste årene på å legge til rette for en kunnskapsbasert og mindre konfliktfylt diskusjon om de mulighetene som ligger også i disse områdene, sier Brækken.

Det er mange muligheter for den nye ministeren til å videreutvikle Norges største og viktigste næring, sier Brækken.

Kilde: Norog.no

Foto: TrønderEnergi