Norge ignorerer russisk invitasjon

Mener de har rett til lik behandling. Russland ønsker dialog med Norge for å løse en konflikt om rett til olje utenfor Svalbard, men Norge har ikke besvart invitasjonen. Norges åpning for oljeaktivitet helt nord i Barentshavet, i tre blokker på den såkalte Svalbardblokken, har utløst protester fra Russland. Områdene ble i januar tilbudt oljebransjen … Continued

Mener de har rett til lik behandling.

Russland ønsker dialog med Norge for å løse en konflikt om rett til olje utenfor Svalbard, men Norge har ikke besvart invitasjonen.

Norges åpning for oljeaktivitet helt nord i Barentshavet, i tre blokker på den såkalte Svalbardblokken, har utløst protester fra Russland. Områdene ble i januar tilbudt oljebransjen i 23. konsesjonsrunde. Ifølge russerne strekker de tre blokkene seg utenfor området som Norge har råderett over, og i klartekst anklages dermed Norge for å bryte folkeretten, skriver Klassekampen.

Russland mener at blokkene er omfattet av Svalbardtraktatens bestemmelser om at alle land har rett til likebehandling. Ifølge norske myndigheter befinner blokkene seg på norsk kontinentalsokkel.

Vi har tilbudt den norske siden bilaterale konsultasjoner for å diskutere regulering av petroleumsaktivitet på Svalbards kontinentalsokkel. Men vi har ikke fått noe svar på det, opplyser presseattaché Andrej Kulikov ved den russiske ambassaden i Oslo.
Underdirektør i Utenriksdepartementet (UD), Kristin Enstad, opplyser at det har vært kontakt med andre lands myndigheter om saken, men ikke Russland.

Norsk petroleumsforvaltning hviler på trygt folkerettslig grunnlag, og den omtalte konsesjonsrunden i Barentshavet gir ikke grunnlag for protester, sier hun til avisen.

Enstad sier også at UD ikke ser utenrikspolitiske konsekvenser av den siste konsesjonsrunden.