Bilde av Kristin Skogen Lund

Langt fra målet

Inviterer til idédugnad. Vi trenger fagkompetanse og arbeidskraft. Hvis vi ikke leverer, vil vi i fremtiden få problemer. Mye gjenstår før vi når målene, sa statsråden som hadde store forhåpningene til idédugnaden. Topptung dugnad Med seg på dugnaden hadde Røe Isaksen kollegene helseminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. På møtet var … Continued

Inviterer til idédugnad.

Vi trenger fagkompetanse og arbeidskraft. Hvis vi ikke leverer, vil vi i fremtiden få problemer. Mye gjenstår før vi når målene, sa statsråden som hadde store forhåpningene til idédugnaden.

Topptung dugnad
Med seg på dugnaden hadde Røe Isaksen kollegene helseminister Bent Høie og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

På møtet var også en rekke representanter fra partene i arbeidslivet, blant andre administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund, nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen, fylkesordfører Janne Johnsen, og stortingsrepresentant Trond Giske. Fra Norsk Industri deltok direktør Carla A.M. Botten-Verboven.

Det knytter seg spenning til hva gruppearbeidet bringer til bords av nye krafttak og ideer for å styrke yrkesfagene og elevenes muligheter til lærlingeplasser.

Tallenes tale er klare. Hvert år er det rundt 6000 elever som ikke får læreplass. Derfor tok regjeringen initiativet til Lærlingeløftet, et samarbeid mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet.

Snakk positivt

Jeg vil understreke at vi ikke må resignere og tegne et svart bilde av fagopplæringen i Norge. Vi må endre den litt nedsettende holdningen deler av samfunnet har til yrkesfagene, sa NHOs Kristin Skogen Lund.

Det er veldig mye bra fagopplæring rundt omkring på norske skoler og lærebedrifter. WorldSkills Norway viser frem yrkesfagene på en forbilledlig måte gjennom yrkeskonkurransene. Vi fikk ikke EM i 2018, men vi var nære. I prosessen med søknaden kom partene nærmere hverandre, og vi fikk økt oppmerksomhet rundt arrangementene og fagopplæringen. Dette må vi bygge videre på, sa Skogen Lund.

Økt differensiering

Vi må også i større grad tenke differensiering i forhold til fagene. Vi må bort fra en tankegang preget av «one size fits all». Det kan for eksempel tenkes at noen fag kan ha kortere læretid enn andre. Noen vil ha mer undervisning på skole, andre vil ha mer praktisk opplæring i bedrift. Her må det være opp til de enkelte bransjene å finne gode løsninger, sa Skogen Lund.

Hun tok også til orde for at flere ungdommer skal kunne få muligheten til opplæring i virksomhet rett etter ungdomsskolen (tredje vei). – Slik kan vi redusere frafallet i yrkesfagene og rekruttere ungdommer som mangler motivasjon til å sitte i et klasserom.

Også flere lærere bør komme seg ut i praksis. Hospitering i bedrift gir verdifull faglig påfyll. Dette må skolene omfavne og ikke motarbeide. Vi bare kan lykkes med å oppnå målene våre gjennom trepartssamarbeidet.

Økt støtte
LOs nestleder Tor-Arne Solbakken sa at norske fagarbeidere har en kompetanse og produktivitet som ingen andre kan måle seg med.

Men det er for få lærlingeplasser. Det gir ikke elevene motivasjon til å velge yrkesfag, hvis det ikke er forutsigbart at de får seg en lærlingeplass, sa nestlederen i LO. Han mente at lærlingestøtten må økes mer og tilsvare det en skoleplass koster.

Det offentlige må også vite sin besøkelsestid og ta inn lærlinger, sa Solbakken.

Best i klassen
Rogaland er det fylket som er desidert best når det gjelder lærlingeplasser. Hvert år har de 5-6000 lærlinger.

Fylkesordfører Janne Johnsen kunne stolt fortelle at de i fjor delte ut 2883 fagbrev, men hun var bekymret for den generelle situasjonen for yrkesopplæringen som fylkeskommunene har ansvaret for.

Hun mener man lokalt må få mer myndighet og at det opprettes flere opplæringssentra som konsentrerer seg om ett eller to fag, ikke mange fag som i dag. – Vi har brukt mange år på å komme dit vi er nå hvor 54 prosent av elevene velger yrkesfag, sa fylkesordføreren i Rogaland.

Kilde: norskindustri.no