KrF mener Statoil er for mektig

KrF mener Statoil har for mye makt og ber både regjeringen og Konkurransetilsynet gripe inn.

KrF mener Statoil har for mye makt og ber både regjeringen og Konkurransetilsynet gripe inn.

Allerede i forbindelse med Statoil/Hydro-fusjonen i 2007 advarte KrF og partiets representant i næringskomiteen på Stortinget, Line Henriette Hjemdal, mot konsekvensene av at Statoil ville bli en for mektig aktør, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi var oppmerksomme på og advarte mot at Statoil ville få en for dominerende rolle. Vi får nå tilbakemeldinger fra leverandørindustrien at de opplever en skvis fra Statoil. Inngåtte avtaler kreves å bli reforhandlet. Nye avtaler blir satt på vent, sier Hjemdal.

KrF har reist en interpellasjon i Stortinget der de krever at konkurransesituasjonen for norsk leverandørindustri og konsekvensene av Statoils sterke markedsposisjon blir gjennomgått. Også Konkurransetilsynet er bedt om å granske situasjonen.

Viktig å kutte kostnader

Hos Statoil sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen at de har forståelse for at situasjonen oppleves som krevende av aktørene i bransjen, men understreker viktigheten av å kutte kostnader.

– For å skape grunnlag for aktivitet, verdiskaping og ringvirkninger er det helt nødvendig at vi lykkes med å ta ned kostnadsnivået og styrke konkurransekraften i industrien. Vi er selvsagt avhengige av konkurransedyktige betingelser fra våre leverandører, men det aller viktigste for å ta ned kostnadsnivået er samarbeidet med leverandørene for å finne de beste og mest effektive løsningene for å gjøre prosjekter realiserbare, sier Pedersen.