Krever kompensasjon

Raser over økt i arbeidsgiveravgift. Energiindustrien i Nord-Norge raser over økningen i arbeidsavgiften. Energi Norge og ledere fra seks medlemsbedrifter møtte energiminister Tord Lien med krav om kompensasjon for millionregningen som dette medfører. I følge Energi Norge risikerer kraftnæringen å tape 100-200 millioner i året på endringene som innføres og det er selskapene i nord … Continued

Raser over økt i arbeidsgiveravgift.

Energiindustrien i Nord-Norge raser over økningen i arbeidsavgiften. Energi Norge og ledere fra seks medlemsbedrifter møtte energiminister Tord Lien med krav om kompensasjon for millionregningen som dette medfører.

I følge Energi Norge risikerer kraftnæringen å tape 100-200 millioner i året på endringene som innføres og det er selskapene i nord som rammes hardest. Dette melder Energi Norge i en pressemelding.

Det er planlagt store nettinvesteringer for å styrke forsyningssikkerheten og åpne for mer klimavennlig energibruk. Selskapene har uten forvarsel fått en betydelig ekstraregning i fanget. Det er viktig at regjeringen raskt setter inn virkemidler for å unngå at nettutviklingen i Nord-Norge svekkes, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge på energinorge.no.

Lien og regjeringen har lovet at tapet skal kompenseres, men har i følge industrien sagt lite om hvordan dette skal gjøres. Industrien selv presenterte et tredelt forslag til ministeren:

  1. Etablering av en støtteordning for nettutbygging som kan bidra til å styrke forsyningssikkerheten der investeringer i utgangspunktet ikke har tilfredsstillende samfunnsøkonomisk grunnlag, men likevel stor betydning for befolkning og næringsliv.
  2. Opprettelse av et fond for kompetansehevende tiltak og innovasjonsprosjekter i bedriftene, samt økt tilskudd til inntak av lærlinger i Nord-Norge, noe som vil bidra til økt rekruttering av fagarbeidere og motvirke fraflytting av unge.
  3. Justering av inntektsrammen for nettselskaper som berøres i en overgangsfase, allerede fra 2014. Avgiftsøkningen slår inn allerede fra i år og selskapene har ikke kunnet planlegge eller innrette seg etter dette.

Vi hadde et fint møte med statsråden der en rekke av kraftselskapene i Nord-Norge presenterte hva endringene betyr for dem. Vi venter nå at regjeringen i tråd med føringene fra Stortingets behandling i juni ser på tiltak som også treffer kraftnæringen, avslutter Ulseth.