Irriterende å stå utenfor

Liten norsk innflytelse. Gjennom brev og møter har Norge prøvd å påvirke EUs avgjørende klima- og energimål fram mot 2030. Det er selvfølgelig utrolig irriterende å sitte utenfor den typen prosesser, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun besøker Brussel samme dag som EU tar avgjørelser som har stor betydning for energinasjonen Norge. Både klima- og … Continued

Liten norsk innflytelse.

Gjennom brev og møter har Norge prøvd å påvirke EUs avgjørende klima- og energimål fram mot 2030.

Det er selvfølgelig utrolig irriterende å sitte utenfor den typen prosesser, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun besøker Brussel samme dag som EU tar avgjørelser som har stor betydning for energinasjonen Norge. Både klima- og energipolitikken helt fram til 2030 blir avgjort på et toppmøte mellom stats- og regjeringssjefene torsdag.

Norge er utenfor de viktige samtalene, Solberg får kun møte konservative partikolleger til et formøte.

Betydning

De rammebetingelsene som lages innenfor klima- og energiområdet nå, har stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge, konkluderer statsministeren om det desiderte hovedmarkedet for norsk gass.

Derfor jobber vi med å være tidlig ute. Vi var tidlig ute med våre synspunkter og har fulgt opp med hyppige møter for å sørge for at norske interesser blir kjent. Så får vi leve med at vi ikke får sitte inne på siste behandling, sier hun til NTB.

Klima

EUs energipolitikk er viktig for Norge, men det er også klimamålene EU setter seg. Norge er med i det europeiske systemet for kvotehandel (ETS), et system som ikke har fungert på grunn av altfor lav kvotepris.

Mange av de virkemidlene som avgjør om vi faktisk får til utslippsreduksjonene, ligger i deler av det EU skal vedta nå. Det gjelder blant annet ETS og spørsmålet om vi får opp karbonprisen, sier Solberg.

Hun er bekymret for at de europeiske lederne ikke tenker ambisiøst nok om virkemidlene for å få prisen opp, men Norge har heller ikke her makt over utfallet.

Norsk mål
Statsministeren vil ikke forplikte seg til å love at Norge vil gjøre det samme som EU-lederne ventes å gjøre – vedta et mål om å kutte klimautslippene med 40 prosent. Først skal det være «en god prosess» hjemme.

Men selvfølgelig, vi er et land som skal være ambisiøse i internasjonale klimaforhandlinger, og derfor bør melde et ambisiøst mål, sier Solberg.