Ingen felleskjøp av gass

EU legger planer på is. Norge har vært bekymret for ideen om felles EU-innkjøp av gass, men dette er foreløpig lagt på is. Det kom fram da EU-kommisjonen onsdag la fram de første forslagene til hvordan en energiunion kan bli seende ut. Sikker og bærekraftig energi som innbyggerne har råd til, er hovedmålet for EU. … Continued

EU legger planer på is.

Norge har vært bekymret for ideen om felles EU-innkjøp av gass, men dette er foreløpig lagt på is.

Det kom fram da EU-kommisjonen onsdag la fram de første forslagene til hvordan en energiunion kan bli seende ut. Sikker og bærekraftig energi som innbyggerne har råd til, er hovedmålet for EU.

I utspillet fra Kommisjonen er det polske forslaget om å samordne EU-landenes innkjøp av gass lagt på hylla.

EU-kommisjonen nøyer seg med å si at den vil vurdere muligheten for frivillig samkjøring av innkjøp av gass. Dette skal kunne skje i krisetider og når medlemsland er avhengig av én enkelt tilbyder.

EU-kommisjonen understreker samtidig at EU må holde seg innenfor både egne konkurranseregler og forpliktelsene i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Dette er et resultat vi er meget fornøyd med. Vår argumentasjon om en markedsmessig løsning har vunnet fram. Vi mener dette også er det beste ut fra tanken om forsyningssikkerhet, sa europaminister Vidar Helgesen (H) til Aftenposten alt før onsdagens fremleggelse i Brussel.

– Ambisiøst

EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic kaller planene om en energiunion det mest ambisiøse, europeiske energiprosjektet siden kull- og stålunionen, som i sin tid var starten på det europeiske samarbeidet.

Dette er et prosjekt som vil integrere våre 28 europeiske energimarkeder i én energiunion, gjøre Europa mindre energiavhengig og skape den forutsigbarheten som investorer så sårt trenger for å skape jobber og vekst, sier han.

EU-kommisjonen krever også innsats for at energi skal flyte mer fritt mellom medlemslandene. Sefcovic viser til at EU «først skal bygge solidaritet og tillit».

Medlemslandene skal kunne regne med hverandre, sier han ifølge Ritzau.

Sikkerhet og miljø

Det kjølige forholdet til Russland har satt energisikkerhet høyt på dagsordenen i EU. En rekke medlemsland øst i Europa får nemlig all sin gass fra én enkelt tilbyder, nemlig Russland. Ett sentralt siktemål for EU er derfor større spredning av energiforsyningen.

Samtidig skal EU jobbe for en overgang til en mindre karbonintensiv energiforsyning.

Dette handler ikke om å bruke mer gass. Det handler om å få den fra flere leverandører, sa Miguel Arias Canete, EUs kommissær for klima og energi, da planene ble lagt fram.

Greenpeace er likevel ikke imponert.

Den venstre hånden vet ikke hva den høyre gjør i denne planen. Kommisjonen synes at EU skal bevege seg bort fra fossile brensler, men vil samtidig jakte på nye leverandører og utelukker ikke kull, sier miljøorganisasjonens Tara Connolly i en uttalelse ifølge TT.