Bilde av Gahr Støre

Ikke la lønnsom gass bli liggende

Men noe er for dyrt å hente opp. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener gass må bli liggende under havbunnen. Men ikke hvis det er lønnsomt å utvinne den. Da Jonas Gahr Støre møtte Høyres klimatalsmann Nikolai Astrup til debatt under konferansen «Broen til framtiden» i Oslo fredag, fastholdt han at olje og gass vil … Continued

Men noe er for dyrt å hente opp.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener gass må bli liggende under havbunnen. Men ikke hvis det er lønnsomt å utvinne den.

Da Jonas Gahr Støre møtte Høyres klimatalsmann Nikolai Astrup til debatt under konferansen «Broen til framtiden» i Oslo fredag, fastholdt han at olje og gass vil bli liggende ubrukt.

Det kommer til å ligge igjen masse hydrokarboner på norsk sokkel, fastslo Støre.
Men det er tekniske og kommersielle grunner til dette, understreket han. At ressurser blir liggende, er ikke utelukkende konsekvensen av politiske valg.

Forsvarer gassen

Overfor NTB påpeker Støre at en del av ressursene på norsk sokkel er for dyre og for teknisk vanskelige å hente opp.

Norsk sokkel, fra sør til nord, er en krevende sokkel. Det er store dyp, og det er langt fra markedet, så det vil være ressurser i dette området som det ikke er kommersielt å utvikle, sier han.

Men partilederen må ta en tenkepause når han får spørsmål om hvorvidt også lønnsomme ressurser bør bli liggende. Han legger ansiktet i folder, leter etter ordene.

Gass mener jeg, produsert under norske omstendigheter, er et positivt bidrag til klimaarbeidet. Derfor vil jeg mene at hvis vi kan finne lønnsomme prosjekter for å utvikle norsk gass til det europeiske markedet, så skal vi legge til rette for det, sier han.

Vil ha pris på CO2-utslipp

Siden i sommer har det hersket usikkerhet om hva Støre egentlig mener om norsk olje- og gassutvinning.

Han holdt da en tale på AUFs sommerleir hvor han antydet at deler av forekomstene på norsk sokkel måtte bli liggende. Men i ettertid har han beroliget oljenæringen med at han fortsatt ønsker høy aktivitet på sokkelen, og han har understreket at han ikke vil tallfeste hvor mye som ikke bør utvinnes.

Støre fastslår likevel at det må settes en pris på CO2-utslipp, slik Norge til dels allerede har gjort gjennom CO2-avgiften. En pris på CO2-utslipp bidrar til å gjøre det mindre lønnsomt å utvinne olje og gass.

Vi må lage mekanismer som gjør at prisen blir høyere. Mekanismene er ikke gode nok nå, sier Støre.
Samtidig er det ikke gitt hvor Arbeiderpartiet til slutt vil lande i spørsmålet om åpning av Lofoten og Vesterålen og andre sårbare havområder for leteboring. Aps standpunkt til hvor iskanten bør gå, er også uavklart.

Sto imot kravene
Under fredagens debatt mellom Støre og Astrup var det til tider amper stemning i salen i Folkets Hus.
«Brems norsk oljeutvinning», var arrangørenes krav. Men de to politikerne svarte i stor grad med å forsvare norsk olje- og gassutvinning – og med å ta til orde for utslippskutt i utlandet heller enn i Norge. Dette ble møtt av forargede stønn blant tilhørerne, hamring i pultene og ved ett tilfelle også tilrop fra salen.

Astrup var likevel klar i sin tale. Leteboringen må fortsette, sa han.

Vi må lete for å opprettholde aktiviteten i en næring som sysselsetter 250.000 mennesker direkte og indirekte, og som står for halvparten av eksportinntektene, en tredel av inntektene på statsbudsjettet, og en firedel av BNP, sa han.

Ifølge Astrup kan det også virke mot sin hensikt å skru igjen gasskranene.

Gass er ei bru til fornybarsamfunnet fordi den kommer til erstatning for kull, sa Høyre-politikeren.