I sum bra for industrien

Skuffet over regelverk for permitteringer. Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen er glad for at Regjeringen og støttepartier har blitt enig om budsjett for 2015, melder organisasjonen. Han konstaterer med tilfredshet at oljepengebruken omtrent er uendret fra opprinnelig forslag, men skuffet over at permitteringsregelverket fortsetter med 20 dagers egenandel. Videre sier Lier-Hansen: På følgende områder … Continued

Skuffet over regelverk for permitteringer.

Norsk Industris adm. dir. Stein Lier-Hansen er glad for at Regjeringen og støttepartier har blitt enig om budsjett for 2015, melder organisasjonen. Han konstaterer med tilfredshet at oljepengebruken omtrent er uendret fra opprinnelig forslag, men skuffet over at permitteringsregelverket fortsetter med 20 dagers egenandel.

Videre sier Lier-Hansen:

På følgende områder av særlig betydning for industrien er det foretatt endringer i forhold til Regjeringens forslag fra oktober:

  • Satsen for formuesskatten blir nå 0,85 % neste år, mot 1 % i 2014. Regjeringen foreslo 0,75%.
  • Avgiftsfritaket for spillolje er gjeninnført, ble foreslått fjernet av regjeringen.
  • Miljøteknologiordningen får 100 millioner kroner utover regjeringens forslag om økning på 57 millioner.
  • Lærlingetilskuddet øker med 4000 kroner.

Interessante forslag

Lier-Hansen har også merket seg at de fire borgerlige partiene har flere interessante «anmodningsforslag». Av disse kan nevnes:

  • Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for avgiftsendringer eller en incentivordning som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går på biodrivstoff.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan avgiften på elektrisk kraft bør avgrenses med redusert sats i lys av at det etableres ny, energiintensiv virksomhet utenfor tradisjonell industri, bl.a. datasentre, og legge fram et forslag i statsbudsjettet for 2016.

Stortinget ber regjeringen å utrede om GIEK og Eksportkreditt Norges mandater kan utvikles for å fremme økte investeringer i fornybar energi, innenfor virksomhetenes formål. Utredningen bør blant annet se på hvordan selskapene også kan dekke kommersiell risiko knyttet til investeringer i fornybar energi, i tillegg til andre risikoavlastende og investeringsfremmende tiltak.

Her ligger det mye god industripolitikk og teknologiutvikling. Det blir spennende å se hvordan disse anmodningsforslagene følges opp i praksis, sier Stein Lier-Hansen.