Bilde av Kvadsheim

Frykter oljepolitisk vingling

Norsk sokkel mindre attraktiv. Erling Kvadsheim, Direktør for Næringspolitikk i Norsk olje og gass er blant foredragsholderne på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Norsk olje og gass bestilte nylig en rapport fra analysebyrået IHS, forteller Kvadseim. Rapporten gir et varsel om at verden frykter mer oljepolitisk vingling på norsk sokkel. CO2-avgiften og endringer i skattebetingelser er … Continued

Norsk sokkel mindre attraktiv.

Erling Kvadsheim, Direktør for Næringspolitikk i Norsk olje og gass er blant foredragsholderne på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse.

Norsk olje og gass bestilte nylig en rapport fra analysebyrået IHS, forteller Kvadseim. Rapporten gir et varsel om at verden frykter mer oljepolitisk vingling på norsk sokkel.

CO2-avgiften og endringer i skattebetingelser er eksempler på dette. Elektrifisering av Utsirahøyden er et annet eksempel.

Konklusjon

Rapporten konklurerer med følgende:

  • Norsk sokkel er fremdeles attraktiv
  • OBS-varsel på Norge
  • Verdens strengeste klimapolitikk
  • Den nye regjeringen må levere
  • Arbeidspartiet følges nøye

Hva betyr dette?

  • Hold langsiktige planer – oljemeldingen ble enstemmig vedtatt
  • Avvis forslag tom endrer spillereglene
  • Gjennomfør politiske vedtak om økt utvinning

Klikk her for å lese rapporten.

Saken oppdateres. Video av foredraget vil publiseres på enerWE.no i løpet av uken.

Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka og enerWE.no. Deltek Nordic er konferansens hovedsponsor.