Må stole blindt på Statoil

Forvaltningssystemet sklir ut. I en ny rapport, utarbeidet på oppdrag fra fagforbundet Industri Energi, har Pöyry og CICERO Senter for klimaforskning i følge NTB beregnet at utslippene vil bli lavere dersom man i stedet installerer et gassfyrt kraftvarmeverk på de nye oljeplattformene. Det skaper ny debatt omkring elektrifisering av Utsirahøyden, og grensesnittet mellom myndigheter og … Continued

Forvaltningssystemet sklir ut.

I en ny rapport, utarbeidet på oppdrag fra fagforbundet Industri Energi, har Pöyry og CICERO Senter for klimaforskning i følge NTB beregnet at utslippene vil bli lavere dersom man i stedet installerer et gassfyrt kraftvarmeverk på de nye oljeplattformene. Det skaper ny debatt omkring elektrifisering av Utsirahøyden, og grensesnittet mellom myndigheter og industrien.

I sitt foredrag på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse understreker Ropstad at han ikke nødvendigvis er for elektrifisering av norsk sokkel, men at han er for elektrifisering der det er den mest fornuftige løsningen.

Det forvaltningssystemet vi har hatt over lang tid sklir litt ut, forteller Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Ropstad peker på at Olje- og Energidepartementet har store interesser i Statoil, og at OED kanskje tenker mer kortsiktig enn langsiktig.

Jeg tror ikke alltid oljeselskapet har de samme interessene som samfunnet. Ropstad ser det som kritisk at det er et åpent og godt samarbeid mellom Statoil og myndighetene, og ser med spennening på valg av ny CEO i Statoil.

Han forteller at han håper på en norsk leder, men at det er personen og kvalifikasjonene som er det viktigste.

Jeg håper vi kan sikre den kulturen der det har vært et godt samarbeid mellom myndigheter og selskap. Det viktige er spørsmålet om man kan stole blindt på at selskapene har de samme interessene som staten.

Han eksemplifiserer med at der en før hadde Statoil, Hydro og Saga, så hadde en flere selskap til å teste løsninger på, så må en nå stole blindt på det selskapene sier fordi en ikke har kompetanse nok verken i Olje- og Energidepartmentet eller Oljedirektoratet.

Det vil skade forvaltningen av ressurser på lengre sikt, hevder Ropstad.