Bilde fra arbeid i høyden
Energi, Politikk NTB Foto: Geir Plassen

Får godkjenne vindkraft

Reglene endres.

Konsesjonsreglene for småskala vindkraftanlegg endres. Regjeringen vil la kommunene behandle konsesjonene for små anlegg.

Vi legger til rette for at mindre vindkraftanlegg, på inntil 1 megawatt per prosjekt, kan behandles av kommunene etter plan- og bygningsloven. I dag konsesjonsbehandles disse, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

Det er i utgangspunktet konsesjonsplikt for elektriske anlegg med spenning over 1 kV vekselstrøm. Det har til nå ikke vært noen egen konsesjonsgrense for vindkraft og vindturbiner.

Den endrede forskriften, som altså lar kommunene behandle vindkraftanlegg på inntil 1 megawatt, trer i kraft fra årsskiftet. Grensen gjelder samlet for et anlegg, ikke for hver enkelt vindturbin. Hvert prosjekt kan ha maks fem turbiner.

Annonse
Ads banner