Bilde av Tiger

Er etikk butikk?

Changemaker kaller det delseier Regjeringspartiene går likevel ikke inn for å legge ned oljefondets etikkråd, melder Aftenposten. Opposisjonen er tilfreds, mens Changemaker kaller det bare en delseier. Finanskomiteen vil ifølge avisen gå enstemmig inn for å beholde rådet som regjeringen foreslo å legge ned og i stedet integrere i Norges Bank. Hvis Høyre og Frp … Continued

Changemaker kaller det delseier

Regjeringspartiene går likevel ikke inn for å legge ned oljefondets etikkråd, melder Aftenposten. Opposisjonen er tilfreds, mens Changemaker kaller det bare en delseier.

Finanskomiteen vil ifølge avisen gå enstemmig inn for å beholde rådet som regjeringen foreslo å legge ned og i stedet integrere i Norges Bank.

Hvis Høyre og Frp har snudd og et bredt flertall på Stortinget nå ønsker å beholde etikkrådet, er vi svært glade for den konklusjonen, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik til Aftenposten.

På Stortinget har regjeringen måttet tåle kraftig kritikk for forslaget om å legge ned Etikkrådet. Saken blir endelig avklart når komiteen avgir innstillingen om meldingen tirsdag i neste uke.

Fornøyd
Påtroppende Ap-leder Jonas Gahr Støre er svært fornøyd med at regjeringspartiene har snudd. Han sier det var Høyre og Frp selv som kontaktet Ap for samtaler om rådet.

For oss er det viktig at etikkrådet forblir uavhengig og står utenfor Norges Bank. Innstillingene til etikkrådet vil offentliggjøres. Det gjør det lett å følge med på hvordan Norges Bank forholder seg til etikkrådets anbefalinger. Jeg ser ingen grunn til at det skulle være problematisk at det er Norges Bank som tar den endelige avgjørelsen, sier han.

Etikk har vunnet over butikk! En flytting til Norges Bank ville ha vingeklippet etikkrådet. Nå kan vi heller se på hvordan dette viktige rådet kan styrkes videre, sier Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson.

Regjeringen har atter en gang lagt fram et forslag Stortinget ikke synes å ville ha. Det er godt og interessant å se det finnes alternative politiske flertall når regjeringen svikter, tilføyer han.

Delseier
Leder Ingrid Aas Borge i Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker er bare delvis tilfreds med løsningen som stortingsflertallet synes å landet på.

Det er bra at beslutningsmakten flyttes fra Finansdepartementet, selv om vi heller skulle sett at Etikkrådet fikk denne makten og ikke Norges Bank. Dersom dette skal fungere bra, må mandatet sikre åpenhet og innsyn i det etiske arbeidet. Ellers risikerer vi at finansielle hensyn trumfer etiske hensyn, sier hun.

SV er det eneste partiet på Stortinget som ikke støtter løsningen. De mener løsningen svekker den etiske forvaltningen av oljefondet.

Det er bra at Siv Jensen har tapt slaget om Etikkrådet, men desto mer skuffende at Ap var villig til å hestehandle med regjeringen. Det er en dårlig idé å la Norges Bank selv ta beslutninger om uttrekk. Hele poenget er jo at noen skal ha det siste ordet, sier stortingsrepresentant Snorre Valen (SV).

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender mener det er et stort framskritt at de politiske føringene som etter hans mening har gjort etikkrådet til et impotent organ, nå blir borte.

Fra nå av forventer vi at anbefalingene vil bli fulgt opp av forvalterne i Norges Bank, og at man unngår å politisere uttrekkene av enkeltselskaper, sier han.

Hermstad er også fornøyd med at uttrekkene skal bli offentliggjort med begrunnelse og bakgrunn.
(©NTB)