Elefant i rommet

Strategiske kommunikasjon og omdømmebygging. Øyvind Ihlen, Professor ved Universitetet i Oslo deltok på Energy Communication Conference. Gjennom selv å definere innholdet i begrepet bærekraft kan oljebransjen lett oppfattes som om de glatter over klimaproblemet, sier Ihlen. Dersom man velger å ta  økologi som utgangspunkt for definisjon av  bærekraft vil det bety et systems evne til … Continued

Strategiske kommunikasjon og omdømmebygging.

Øyvind Ihlen, Professor ved Universitetet i Oslo deltok på Energy Communication Conference.

Gjennom selv å definere innholdet i begrepet bærekraft kan oljebransjen lett oppfattes som om de glatter over klimaproblemet, sier Ihlen.
Dersom man velger å ta  økologi som utgangspunkt for definisjon av  bærekraft vil det bety et systems evne til å overleve på lang sikt ved å ikke forurense mer enn man klarer å håndtere, og ikke bruke mer ressurser enn man klarer å reproudsere.

Denne definisjonen gir en åpenbar elefant i rommet.

Filmen i toppen av artikkelen viser hele foredraget til Øyvind Ihlen.

Energy Communication Conference er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS. Det opplyses om at Ansvarlig redaktør i enerWE har eierinteresser i TEAM Nordmarka AS.