Bilde av kleshenger

Eierskap bør reduseres

…men ikke aktuelt nå. Høyre gikk til valg med Statoil på lista over selskapene de syns staten bør selge seg ned i. Regjeringen ber likevel ikke Stortinget om fullmakt til å realisere ønsket. Det er klart etter at næringsminister Monica Mæland (H) la fram eierskapsmeldingen fredag. Eierskapsmeldingen er en stortingsmelding om statens direkte eierskap i … Continued

…men ikke aktuelt nå.

Høyre gikk til valg med Statoil på lista over selskapene de syns staten bør selge seg ned i. Regjeringen ber likevel ikke Stortinget om fullmakt til å realisere ønsket.

Det er klart etter at næringsminister Monica Mæland (H) la fram eierskapsmeldingen fredag. Eierskapsmeldingen er en stortingsmelding om statens direkte eierskap i selskaper.

Vi har ikke bedt om fullmakt til å redusere statens andel i Statoil, svarte Mæland på direkte spørsmål fra pressen.

Hun påpekte at Statoil har en helt spesiell posisjon i Norge, og at det er bred politisk enighet om at staten bør eie majoriteten av selskapet. Den politiske diskusjonen dreier seg om hvor stor majoritetsandelen skal være. Selv om Høyre tidligere har sagt at de syns den bør reduseres fra 67 til 51 prosent, er det altså ikke aktuelt å gå inn for dette nå.

Privat eierskap
Mens Statoil-andelen inntil videre får være i fred, varslet Mæland at målet for regjeringen er å redusere statlig eierskap.

Vil vil også i framtiden ha et betydelig statlig eierskap, men privat eierskap er og skal være hovedregelen i Norge. Eierskapsmeldingen gjenspeiler dette. Når hovedregelen er privat eierskap, mener vi det skal foreligge særlige hensyn hvis staten skal eie. Det skal begrunnes, sa Mæland.

Allerede torsdag varslet regjeringen at den vil be Stortinget om fullmakter til å redusere statens eierskap ned mot 34 prosent i de børsnoterte selskapene Telenor ASA og Kongsberg Gruppen ASA.

De 34 prosentene er nødvendige for fremdeles å kunne kreve at hovedkontorene ligger i Norge. Å beholde hovedkontor i Norge er et av de sterkeste argumentene for statlig eierskap. Et slikt nedsalg i Telenor og Kongsberg Gruppen beløper seg etter dagens børskurs til 46 milliarder kroner.

Ikke hastverk
I eierskapsmeldingen framgår det også at regjeringen vil be om fullmakt til å selge alle selskaper i den såkalte kategori 1, som er selskaper der staten kun har et forretningsmessig mål med å eie. Dette omfatter SAS, Flytoget, Entra, Ambita, Veso, Baneservice, Mesta og Cermaq. Telenor og Kongsberg Gruppen tilhører for øvrig kategori 2, selskaper der det er viktig at hovedkontoret ligger i Norge.

Mæland er klar på at nedsalg ikke er noe som vil skje umiddelbart.

De fullmaktene vi ber om betyr ikke nødvendigvis salg. Det betyr at vi har mulighet til å vurdere salg. Reduksjon av statens eierskap vil ta tid og skje gradvis, vi har ikke hastverk, sier hun.

NTB