Brudd med Industri Energi

– Vi kan ikke se at avtalen er ulovlig. Safe brøt forhandlingene 7. juni og meddelte plassoppsigelser til riksmekleren på ordinært vis.

Industri Energi har varslet Norsk olje og gass at de bryter forhandlingene på oljeserviceavtalen. Det skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

Industri Energi valgte å utsette forhandlingene, som pågikk tidlig i juni, til etter at sokkeloppgjøret var ferdig. Norsk olje og gass fortsatte derfor forhandlingene med Industri Energi tirsdag 5. juli.

I dag har Norsk olje og gass mottatt melding fra Industri Energi om at de har valgt å bryte forhandlingene. Dermed skal oppgjøret normalt gå til mekling. Når dette eventuelt skjer er uvisst.

I etterkant har Industri Energi gått ut i mediene og hevdet at meklingsresultatet med Safe var ulovlig.

– Vi kan ikke se at avtalen er ulovlig. Safe brøt forhandlingene 7. juni og meddelte plassoppsigelser til riksmekleren på ordinært vis. Når plassoppsigelsene er mottatt av riksmekleren, er riksmekleren pliktig til å innkalle partene til mekling. Safe begjærte meklingen avsluttet onsdag 6. juli klokken 24. Arbeidsgiver har da plikt til å møte og delta i meklingen, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Han legger til at begge organisasjonene er tilbudt samme avtale, en avtale som er i tråd med frontfagets rammer.