Bør unge velge bort oljefag?

Vi stilte spørsmålet til Tord Lien.

Vi stilte spørsmålet til Tord Lien.