Bilde av Jonas Gahr Støre

APs politiske linje ligger fast

LO freder Jonas. Etter at Jonas Gahr Støre klargjorde partiets oljepolitikk framover, velger LO å frede den ferske Ap-lederen. På AUFs sommerleir i juli åpnet Støre for å la deler av olje- og gassforekomstene på norsk sokkel bli liggende. Onsdag ble han i en rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass presentert som en trussel … Continued

LO freder Jonas.

Etter at Jonas Gahr Støre klargjorde partiets oljepolitikk framover, velger LO å frede den ferske Ap-lederen.

På AUFs sommerleir i juli åpnet Støre for å la deler av olje- og gassforekomstene på norsk sokkel bli liggende. Onsdag ble han i en rapport fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass presentert som en trussel mot norsk oljeindustri.

Støre har siden fastslått overfor NTB at han ikke har tatt til orde for at norsk olje bør bli liggende under bakken, og skrev i en kronikk i Aftenposten at «Ap vil videreføre 40 års politikk ved å legge til rette for et stabilt og høyt aktivitetsnivå på sokkelen».

LO kommenterer nå usikkerheten som er skapt om norsk oljepolitikk overfor VG, og bekrefter at den ikke har noe å utsette på Ap-lederens syn på hva som er riktig oljepolitikk.

Vi har hele tiden lagt til grunn at Støre står på Aps langsiktige oljepolitiske linje, noe hans kronikk i Aftenposten onsdag bekrefter: Han redegjør for sitt syn og hvor han fastslår at Arbeiderpartiets oljepolitiske linje de siste 40 årene, ligger fast, sier 2. nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen, til avisen.

Han bekrefter at partiets politiske linje ligger fast og at det betyr fortsatt høy aktivitet og leting, fastslår Gabrielsen.

©NTB