Bilde av plakat

70 selskap aktive mot Russland

Møte med UD for å diskutere virkninger. Norsk Industri og NHO var 6. august i møte med Utenriksdepartementet (UD) om de nye sanksjonene fra EU og USA mot Russland. UD tar innspillene med i dialogen med EU. Sanksjonene vil kunne ramme enkelte norske leverandører som har aktivitet mot Russland, forteller Runar Rugtvedt til enerWE.no. Rugtvedt … Continued

Møte med UD for å diskutere virkninger.

Norsk Industri og NHO var 6. august i møte med Utenriksdepartementet (UD) om de nye sanksjonene fra EU og USA mot Russland. UD tar innspillene med i dialogen med EU.

Sanksjonene vil kunne ramme enkelte norske leverandører som har aktivitet mot Russland, forteller Runar Rugtvedt til enerWE.no.

Rugtvedt er Bransjesjef for Olje og gass i Norsk Industri.

Regelverket og spesifiseringen av utstyr og leveranser som rammes (Annex II) har behov for mange presiseringer og avklaringer, noe som vi har drøftet med UD i dag.

EU og USA ønsker nå å ramme russisk økonomi med sanksjoner mot deres oljevirksomhet. Møtet med UD handlet spesielt om virkningen for norsk industri.

Før dette er mer avklart er det umulig å si noe om omfang, forteller Rugtvedt til enerWE.no.

Men den enkelte bedrift bør gjøre sine vurderinger om egne produkter og leveranser vil være omfattet. I de fleste tilfeller, slik vi oppfatter regelverket, er leveransene åpenbart utenfor sanksjonsområdene.

Norsk Industri kjenner til at ca. 70 norske bedrifter innenfor olje og gass er aktive mot Russland (INTSOK tall).

Det er bedrifter som enten har hatt, eller har leveranser mot olje- og gassektoren i Russland, eller selskaper som har ambisjoner om leveranser i fremtiden, forteller han.

Når det gjelder konsekvensene av sanksjonene har dette mange fasetter.

Det viktigste er at EU og USA ønsker å ramme Russland på grunn av Ukraina situasjonen. Det andre er eventuelt mottiltak fra Russland, og det tredje er negative konsekvenser for norsk, EU og USAs teknologindustri og produkter som mister et viktig marked i en periode.

Rugtvedt unerstreker at det for den enkelte bedrift vil være svært variabelt med hensyn på konsekvenser.

Det må det enkelte selskap håndtere. Flere har allerede gjennomført detaljerte vurderinger.

Informasjon om ikraftsettelse, regime rundt håndtering av disp. søknader og informasjon håndteres av UD.

Norsk Industri vil fortløpende orientere sine medlemsbedrifter særskilt.

Bildet er kun et illustrasjonsfoto og ikke direkte knyttet til saken.