300 milliarder inn

Staten tjener fett. I følge regjeringen.no er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten om lag 300 milliarder kroner. Av dette utgjør statens direkte økonomiske engasjement ca. 35%, mens utbytte fra Statoil utgjør den resterende andelen. Litt lavere enn antatt Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2014 er representerer netto kontantstrøm en nedgang på 9%. Dette skyldes primært … Continued

Staten tjener fett.

I følge regjeringen.no er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten om lag 300 milliarder kroner. Av dette utgjør statens direkte økonomiske engasjement ca. 35%, mens utbytte fra Statoil utgjør den resterende andelen.

Litt lavere enn antatt

Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2014 er representerer netto kontantstrøm en nedgang på 9%. Dette skyldes primært lavere skatteinngang og lavere gasspriser enn antatt.

Tallene gleder allikevel olje- og energiminister Tord Lien.

Det er svært gledelig å se at petroleumsvirksomheten år på år leverer så store verdier for det norske samfunnet.  Virksomheten er Norges viktigste næring målt i verdiskaping, inntekter til staten og eksportverdi.  Måten vi forvalter våre naturressurser på er noe vi alle kan være stolte av, sier olje- og energiminister Tord Lien til regjeringen.no.

Petroleumsressurser uforandret

De utvinnbare ressursene på norsk sokkel anslås til å være 89 milliarder fat oljeekvivalenter. Tallet er ikke endret siden revidert nasjonalbudsjett for 2014. 44 prosent av dette var produsert ved inngangen av 2014.

Ressursgrunnlaget på sokkelen gir grunnlag for verdiskaping i mange tiår fremover. For at ressursgrunnlaget skal realiseres, må vi i fellesskap løse utfordringene vi står overfor slik at næringen blir effektiv og konkurransedyktig. Samtidig må satsingen på eksisterende felt opprettholdes, nye funn nær eksisterende infrastruktur må realiseres og umodne områder må utforskes, sier Lien.