Operatør, Økonomi og Finans Redaksjonen

Wintershall + Statoil

Se film fra pressekonferansen.