Statoil ser mot Kina

Diskusjoner bak lukkede dører. Statoil ser et stort potensial i Kina som gasskunde. Framtidens gassmarkeder var et av temaene for energitoppmøtet ON. Summit i Stavanger. Politikere og energitopper møttes tirsdag bak lukkede dører på oljemessa ON. 2014. Blant temaene på det lukkede ON. Summit var utfordringene som møter gassindustrien i forskjellige deler av verden. Konsernsjef … Continued

Diskusjoner bak lukkede dører.

Statoil ser et stort potensial i Kina som gasskunde. Framtidens gassmarkeder var et av temaene for energitoppmøtet ON. Summit i Stavanger. Politikere og energitopper møttes tirsdag bak lukkede dører på oljemessa ON. 2014. Blant temaene på det lukkede ON. Summit var utfordringene som møter gassindustrien i forskjellige deler av verden. Konsernsjef Helge Lund i Statoil var deltaker:

Jeg tror at et av de store spørsmålene for gassindustrien er hvilken økning det blir i gassimport til Kina. I dag er 4-5 prosent av energimiksen i Kina gass, så det er et veldig stort rom for vekst. Primært vil Statoil se på Kina som marked for vår flytende gass, altså LNG, fra Snøhvit og eventuelle nye LNG-felt vi får fremover, sier Lund til NTB.

Forsiktig Han er forsiktig med å uttale seg om det politiske klimaet mellom Norge og Kina:

Vi registrerer at på det politiske nivået har det vært krevende de siste årene. Vi får håpe at man etter hvert finner fram til et politisk arbeidsmiljø som gjør det mulig å utvikle forretninger på en fornuftig måte, vi driver jo en langsiktig industri.

Lund har stor tro på å opprettholde dialog og reaksjoner i flere bransjer, selv når det politiske forholdet mellom Norge og Kina er kjølig:

Jeg tror Kina er et viktig marked for norske bedrifter fra mange forskjellige bransjer.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) var også på møtet, men ønsker ikke å kommentere Norges handelsforhold til Kina. Lien (Frp) åpnet møtet med generelle betraktninger rundt nasjonale og geopolitiske tema knyttet til oljeindustrien. Her holdt direktør Maria van der Hoeven i Det internasjonale energibyrået (IEA) innlegg om utfordringene som ligger i kontinuerlig endring i etterspørsel etter og tilgang til energi, og hvordan man gjør de riktige investeringene. IEA ble grunnlagt for å sikre energitilførsel til verdens markeder. Vær konsekvent Deltakerne bak de lukkede dørene er langt fra enige når diskusjonen går rundt det globale energibildet, hvordan CO2-problematikken skal løses og hvilke investeringer som skal gjøres nå. Van der Hoeven er opptatt av at landene følger en konsekvent tankegang i sin energipolitikk, slik at investeringer blir gjort:

Hvis du ikke følger konsekvente retningslinjer, blir det veldig vanskelig å få konsekvent investering, fordi investeringsbeslutninger trenger trygge retningslinjer. Her må politikere samarbeide ikke bare med ledere i bransjen, men også med investorer i organisasjoner, banker og institusjoner, sier van der Hoeven.

Hun pekte på at det begynner å brenne under føttene på verdens politikere og energiprodusenter, avgjørelser må tas:

Mange oljefelt vil bli tømmes i perioden 2020 til 2023. Det tar 7-8 år før et nytt oljefelt virkelig produserer. Det betyr at investeringen i nye felt må gjøres nå, for å møte den enorme etterspørselen vi faktisk har. Jeg snakker ikke bare om behovet for å dekke dagens etterspørsel, men også veksten i energietterspørselen, i Europa, Asia og Afrika.

Tord Lien møtte for øvrig van der Hoeven søndag, i forkant av olje- og energikonferansen. Da diskuterte de blant annet hvordan Norge kan bidra til forsyningssikkerhet for energi i Europa, infrastruktur samt karbonfangst- og lagring.   ©NTB