Bilde fra Statoil

Statoil forlenger suspensjoner

Skyldes overkapasitet. På grunn av overkapasitet i riggporteføljen er suspensjonsperiodene for COSL Pioneer, Scarabeo 5 og Songa Trym forlenget, melder selskapet. Suspensjonene er også en konsekvens av at forsøkene på å modne frem alternative oppgaver til riggene ikke har ført frem. Riggkontraktene ble inngått i en tid der det var krevende å sikre nok riggkapasitet. … Continued

Skyldes overkapasitet.

På grunn av overkapasitet i riggporteføljen er suspensjonsperiodene for COSL Pioneer, Scarabeo 5 og Songa Trym forlenget, melder selskapet.

Suspensjonene er også en konsekvens av at forsøkene på å modne frem alternative oppgaver til riggene ikke har ført frem.

Riggkontraktene ble inngått i en tid der det var krevende å sikre nok riggkapasitet. Nå er aktiviteten utfordret av lavere marginer, generelt høyt kostnadsnivå og dermed svakere lønnsomhet. Det er derfor mer krevende å modne lønnsomme boremål, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser.

COSL Pioneer, Scarabeo 5 og Songa Trym ble i første omgang suspendert ut året fra henholdsvis 8. oktober, 5. oktober og 20. november. Ytterligere sju og en halv måneders suspensjon blir lagt til for COSL Pioneer. Forlengelsen av suspensjonene på Scarabeo 5 og Songa Trym blir henholdsvis halvannen måned og én måned. Forlengelsen på Songa Trym kan bli kortet ned, eller unngått, dersom man lykkes i å skyve fram aktiviteter.

Jeg vil presisere at suspensjonene ikke har sammenheng med leveransene til riggene. Vi er godt fornøyd med den jobben de har gjort for oss. Dette er likevel nødvendige grep siden vi har overkapasitet av rigger i forhold til de oppdragene vi prioriterer. Det er en uheldig situasjon, og vi gjør det vi kan for å minimere omfanget av suspensjoner, sier Jacobsen.