Ser ingen andre løsninger

Kraft fra land for Johan Sverdrup-feltet. For Johan Sverdrup ser vi ikke på andre løsninger enn kraft fra land. Prosjektet og partnerskapet la tidlig kraft fra land til grunn for konseptvalg og vi har ikke vurdert andre alternativ, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet. Bakgrunnen er at det er skapt usikkerhet i enkelte media … Continued

Kraft fra land for Johan Sverdrup-feltet.

For Johan Sverdrup ser vi ikke på andre løsninger enn kraft fra land. Prosjektet og partnerskapet la tidlig kraft fra land til grunn for konseptvalg og vi har ikke vurdert andre alternativ, sier Øivind Reinertsen, direktør for Johan Sverdrup-feltet.

Bakgrunnen er at det er skapt usikkerhet i enkelte media i dag om hvorvidt Johan Sverdrup-feltet vil få kraft fra land.

Prosjektet nærmer seg konseptvalg hvor utbyggingsløsning skal besluttes. Det handler om valg av installasjoner, brønnløsninger, eksportløsninger og løsning for kraft fra land basert på tekniske og økonomiske vurderinger.

Som operatør vil Statoil legge frem anbefalinger basert på studier til partnerskapet. Det er så partnerskapet som tar beslutningen om løsninger basert på myndighetens krav. Vi vil presentere valgt løsning når partnerskapet samlet har fattet sin beslutning, sier Reinertsen.

Kilde: statoil.com