Operatør Redaksjonen

Made in Korea

Statoil bygger hos Samsung.

Det er første gang vi gjør en EPC i Asia, forteller Karl-Inge Ulveseth, Project Manager Valemon Topside EPC.

Valemon er det første av fire store prosjekter som skal kjøres i Sør-Korea.

Mariner, Åsta Hansteen og Gina Krog kommer forløpende, forteller Morten Ruth, Senior Vice President Greenfield Projects 2. Det blir derfor viktig å ta lærdom fra Valemon og viderefører dette i de neste prosjektene.

Annonse
Ads banner