Erstatning i Yukos-saken

Får 50 milliarder dollar fra Russland. Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag har gitt en gruppe tidligere aksjonærer i det nå oppløste oljeselskapet Yukos en erstatning på rundt 50 milliarder dollar fra den russiske stat.Erstatningen er den største i sitt slag i verden. I kjennelsen heter det at den russiske stats fremste mål var å kjøre … Continued

Får 50 milliarder dollar fra Russland.

Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag har gitt en gruppe tidligere aksjonærer i det nå oppløste oljeselskapet Yukos en erstatning på rundt 50 milliarder dollar fra den russiske stat.Erstatningen er den største i sitt slag i verden. I kjennelsen heter det at den russiske stats fremste mål var å kjøre Yukos konkurs og sikre seg alt selskapet hadde av verdier.

Videre sier domstolen at ansatte i statsselskapet Rosneft, dagens ledende oljeselskap i Russland, tok ordrer direkte fra president Vladimir Putin med kun det for øyet å knuse Yukos.

I en kommentar fra Rosneft heter det at selskapet ikke er en saksøkt part i denne saken og at alle avtaler om overtakelse av Yukos-verdier var strengt lovlige.

Det ikke er noe belegg for å kreve Rosneft for erstatninger, heter det.

Rosneft overtok de aller fleste av Yukos’ selskaper gjennom auksjoner som ble holdt etter konkursen i 2006.

Pågått siden 2005
Det opprinnelige erstatningskravet fra en gruppe tidligere aksjeeiere og ledere var på 100 milliarder dollar. Rettsoppgjøret har pågått siden 2005.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier advokatene som jobber for den russiske stat, vil anke en slik kjennelse, men at han vil vente med å gi ytterligere kommentarer.

Yukos ble dannet i 1993 som et statlig oljeselskap, men var blant dem som kom over på private hender i det økonomiske kaoset som fulgte etter oppløsningen av den russiske føderasjonen.

Yukos-eier Mikhail Khodorkovskij ble arrestert i 2003 og fengslet for å ha svindlet staten for enorme skattebeløp. I 2006 ble Yukos oppløst og restene overført til staten.

Blant saksøkerne er flere tidligere direktører i Yukos, også amerikanere.

Khodorkovskij sendte flere klager til den europeiske menneskerettighetsdomstolen mens han satt fengslet. Men i de senere årene har han distansert seg fra erstatningsprosessen. Han solgte sine aksjer i Yukos i 2005.

Ut på dagen
Khodorkovskij var i en periode Russlands rikeste mann. Han ble benådet i desember i fjor etter ni år i fengsel og forlot Russland på dagen. Han bor nå i Sveits.

Den russiske avisen Kommersant melder at Russland blir pålagt å betale summen innen 15. januar 2015 og at beløpet utgjør mer enn 10 prosent av Russlands valutareserver.

I en annen, men beslektet kjennelse, er det ventet at Menneskerettighetsdomstolen, også i Haag, vil gi erstatning til samtlige av Yukos’ aksjeeiere. Påstanden fra deres advokater er at Yukos ble ulovlig tømt for verdier gjennom enorme, fiktive skattebeløp og en serie useriøse auksjoner av selskapene som inngikk i konsernet.

Denne kjennelsen er først ventet torsdag, men også den er øyensynlig i milliardklassen.

©NTB