Eldfisk II i produksjon

På planen. Total kunngjør oppstart av oljeproduksjon fra Eldfisk II-prosjektet i PL 018-lisensen i den norske delen av Nordsjøen, melder selskapet. Dette skjer i henhold til den opprinnelige tidsplanen som ble godkjent i 2011. Prosjektet vil øke oljeutvinningen fra Eldfisk-feltet ytterligere, og har en produksjonskapasitet på 70 000 fat oljeekvivalenter per dag (100 %). Eldfisk … Continued

På planen.

Total kunngjør oppstart av oljeproduksjon fra Eldfisk II-prosjektet i PL 018-lisensen i den norske delen av Nordsjøen, melder selskapet.

Dette skjer i henhold til den opprinnelige tidsplanen som ble godkjent i 2011. Prosjektet vil øke oljeutvinningen fra Eldfisk-feltet ytterligere, og har en produksjonskapasitet på 70 000 fat oljeekvivalenter per dag (100 %).

Eldfisk ble satt i drift i 1979, og feltet har fremdeles store reserver. Eldfisk II-prosjektet kan forlenge levetiden for Eldfisk med rundt 40 år, sier Michael Borrell, Totals Senior Vice President for leting og produksjon i Europa og Sentral-Asia.

Etter oppstart av Ekofisk Sør i slutten av 2013, bekrefter oppstarten av Eldfisk II at modne felt, som f. eks. Ekofisk-området, har et stort verdiskapingspotensial.