Blir syke av omstillingen

Psykososialt sykefravær i Statoil tredoblet. Omstillingsprosessene i Statoil har sin pris. Det siste året er det psykososiale sykefraværet blant de ansatte blitt tredoblet. Det viser Statoils egen kartlegging av det arbeidsrelaterte sykefraværet i selskapet, skriver Stavanger Aftenblad. Det totale sykefraværet i Statoil økte fra 3,7 prosent i 2012 til 3,9 prosent i 2013. Mens det var … Continued

Psykososialt sykefravær i Statoil tredoblet.

Omstillingsprosessene i Statoil har sin pris. Det siste året er det psykososiale sykefraværet blant de ansatte blitt tredoblet.

Det viser Statoils egen kartlegging av det arbeidsrelaterte sykefraværet i selskapet, skriver Stavanger Aftenblad.

Det totale sykefraværet i Statoil økte fra 3,7 prosent i 2012 til 3,9 prosent i 2013. Mens det var støyskader som dominerte sykdomstilfellene i 2012, viser tallene at psykososiale faktorer i 2013 overtok som den viktigste årsaken til sykefravær i Statoil. Dette er forhold som går på organisering og samarbeid på arbeidsplassen.

I 2012 var det 14 alvorlige tilfeller av arbeidsrelatert, psykososial sykdom. I 2013 var det 46 alvorlige tilfeller av det samme.

Arbeidslivsforsker og professor Rolf Rønning ved Høgskolen i Lillehammer er ikke tvil om hva som er årsaken til endringene i sykefraværet.

Omorganisering og dårlig ledelse bidrar i stor grad til at ansatte ikke greier å jobbe, sier han.

Statoil har det siste året vært gjennom store omstillinger, og senest i januar i år ble 239 stillinger bestemt satt ut til eksterne leverandører.

Tirsdag ettermiddag kan Statoil-ledelsen ifølge Stavanger Aftenblad ta stilling til om ytterligere 145 stillinger i personalavdelingen skal flagges ut.

Statoil ønsker ikke å kommentere sykefraværstallene.

©NTB