Internasjonalt, Onshore Redaksjonen

En film om oljesand

Læring fra Leismer.