Bilde av Torger Reve

Vil splitte oljefondet

Etter olja skal vi leve av finans. Når spørsmålet er hva Norge skal leve av etter oljen, må vi kikke til bank, megling og forsikring, mener BI-professor Torger Reve. Finansnæringen er på mange måter en del av svaret på fremtidens næringsliv i Norge, fremholder Reve og hans BI-kolleger Marius Nordkvelde og Robert Alexandru i rapporten … Continued

Etter olja skal vi leve av finans.

Når spørsmålet er hva Norge skal leve av etter oljen, må vi kikke til bank, megling og forsikring, mener BI-professor Torger Reve.

Finansnæringen er på mange måter en del av svaret på fremtidens næringsliv i Norge, fremholder Reve og hans BI-kolleger Marius Nordkvelde og Robert Alexandru i rapporten «Den norske finansnæringen – en vekstnæring».

Funnene legges fram under en konferanse om finansnæringen på Handelshøyskolen BI onsdag.

Vekstnæring

Reve beskriver finansnæringen som en bransje i vekst etter finanskrisen i 2008.

-> Se også videointervju med Torger Reve: Vi må vinne kontraktene.

Antall arbeidsplasser vokste fra 48.800 i 2008 til 53.500 i 2012. I løpet av de samme årene økte verdiskapingen årlig i snitt med 9,3 prosent. Andelen av brutto nasjonalprodukt (BNP) har økt fra 4,7 prosent i 2008 til 6 prosent i 2012.

«Finansnæringen er en kompetanseintensiv næring med høy verdiskaping, høy sysselsetting og høy produktivitet» heter det i rapporten.

Vi håper på politisk vilje til å se på oss som en næring som kan bidra til vekst. Evnen til å bruke finans som smøring, blir en viktig del av å utvikle det vi skal finne på 10-20 år fram i tid, sier leder Pål Hellman i Finansforbundet, som har vært oppdragsgiver for rapporten.

Stabil fordel

BI-rapporten peker på at Norge har en stor fordel som et stabilt land – med forutsigbare rammebetingelser og tilsynsmyndigheter som fungerer.

I sum gjør dette Norge til en trygg havn for investeringer og kapitalplasseringer. Dette setter også Norges finansnæring i en unik posisjon som i større grad bør skape arbeidsplasser i Norge, samt øke markedsandeler internasjonalt, skriver Reve.

Det vesle vi har av diskusjon her hjemme, for eksempel om skatter, er som krusninger å regne sammenlignet med de fleste andre land, tilføyer Hellman.

Vil splitte oljefondet

BI-forskerne slår fast at de mener Norge har potensial til å bli det ledende finanssentrum i Norden innen en rekke finansielle tjenester.

Et av tiltakene de foreslår, er å splitte Statens pensjonsfond utland – populært kalt oljefondet – opp i flere mindre fond. Dessuten bør det stilles krav om at fondets utenlandske kapitalforvaltere etablerer kontorer i Norge.

Fondet begynner å bli for stort for sitt eget og folkets beste, skriver BI-duoen.

Forskerne mener at stordriftsfordelene nå spises opp av stordriftsulemper, og argumenterer for at flere mindre fond samlet vil ha bedre avkastning enn dagens måte å organisere forvaltningen av oljeformuen på.