Bilde av strand

Vil ha grønne investeringer

Langt bedre rammebetingelser i Sverige. Bedre avskrivningsregler er nødvendig for å utløse flere grønne investeringer i Norge. Norsk Industri og Energi Norge var 21. august i møte med Finansdepartementet om dette. Det skriver organisasjonen på sine nettsider. Oluf Ulseth fra Energi Norge og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri ledet delegasjonen, som også besto av representanter … Continued

Langt bedre rammebetingelser i Sverige.

Bedre avskrivningsregler er nødvendig for å utløse flere grønne investeringer i Norge. Norsk Industri og Energi Norge var 21. august i møte med Finansdepartementet om dette. Det skriver organisasjonen på sine nettsider.

Oluf Ulseth fra Energi Norge og Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri ledet delegasjonen, som også besto av representanter for Statkraft, Siemens og Norwea.

Fornybarinvesteringene i Sverige ligger skyhøyt over de norske grunnet langt bedre rammebetingelser der. Til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen, investeres bare én av fire kroner på norsk side av kjølen. Skal noen av denne ubalansen rettes opp, må regjeringen ta grep allerede i høstens statsbudsjett, krever Energi Norge og Norsk Industri.

For å ta igjen noe av det svenske forspranget, har kraftnæringen og industrien foreslått ekstraordinære grønne avskrivninger på 40 prosent over de fire første årene for investeringer i sertifikatkraft.