Vestlandet har svekket tro på framtiden

Negativ utvikling forplantes videre i fastlandsindustri. Bedrifter i alle sektorer på Vestlandet har lavere forventninger til det neste halvåret enn de hadde for tre måneder siden, viser en undersøkelse. I den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse, svarer bare 34 prosent av bedriftslederne at de forventer bedring i lønnsomheten de … Continued

Negativ utvikling forplantes videre i fastlandsindustri.

Bedrifter i alle sektorer på Vestlandet har lavere forventninger til det neste halvåret enn de hadde for tre måneder siden, viser en undersøkelse.

I den såkalte Vestlandsindeksen, som Sparebanken Vest lager i samarbeid med Respons Analyse, svarer bare 34 prosent av bedriftslederne at de forventer bedring i lønnsomheten de neste seks månedene. For tre måneder siden svarte 43 prosent det samme.

Dårligst indeks siden starten i 2012

Verken forventningsindeksen eller resultatindeksen, som viser hvordan bedriftene opplevde forrige kvartal, har vært så dårlige siden indeksen startet i 2012.

Funnene indikerer at flere kvartaler på rad med negativ utvikling begynner å komme til uttrykk i form av svekket tro på fremtiden, sier konserndirektør Ragnhild Jansbu Fresvik i Sparebanken Vest.

Pessimismen sprer seg

Hun sier det ikke lenger bare er i oljebransjen at pilene peker nedover.

Vi ser nå i tredje kvartal at dette begynner å forplante seg videre til andre deler av fastlandsøkonomien som ikke er olje- og gassrelatert, sier Fresvik.