Those were the days

Oljefondets sjef sier de gode tidene er over. De gode tidene, da Oljefondet vokste med flere hundre millioner kroner på et kvartal, er over. De tre siste månedene gikk Oljefondet nesten i null. Den norske oljesmurte sparegrisen – Statens pensjonsfond utland – la på seg med beskjedne 0,1 prosent de siste tre månedene. Oljefondets forvaltere … Continued

Oljefondets sjef sier de gode tidene er over.

De gode tidene, da Oljefondet vokste med flere hundre millioner kroner på et kvartal, er over. De tre siste månedene gikk Oljefondet nesten i null.
Den norske oljesmurte sparegrisen – Statens pensjonsfond utland – la på seg med beskjedne 0,1 prosent de siste tre månedene.

Oljefondets forvaltere gjorde det dermed dårligere enn markedet. Samlet avkastning på aksjer og renter var 0,5 prosent svakere enn referanseindeksen.

I rene penger økte verdien av fondet med 15 milliarder kroner siden andre kvartal. Aksjeinvesteringer ga et rent tap, mens rentepapirer og eiendom trakk opp.
10 prosent siste år

Oljefondets sjef Yngve Slyngstad gjør det klart at vi ikke kan vente en avkastning fremover som står i stil med de overskuddene som er oppnådd tidligere.

De siste tolv månedene er avkastningen 10 prosent. Fratrukket en lav prisstigning, har vi hatt en realavkastning på 8,4 prosent. Dette kan vi ikke forvente vil fortsette i tiden fremover, sa Slyngstad da han presenterte resultatet for tredje kvartal onsdag.

Oljefondets verdi var 5.534 milliarder kroner ved utgangen av september. Det kan være grunn til å minne om at så sent som ved starten av fjoråret var verdien 3.816 milliarder kroner.
Bundet i renter
Men tidene endrer seg. Det er «uro i markedene». Oljefondets resultater vil kunne svinge med 500 millioner kroner den ene eller andre veien i et normalår, opplyser Slyngstad.

En nedgang i verdensøkonomien og i fremvoksende økonomier er priset inn av markedet allerede, sier oljefondssjefen.

I tillegg er fondets plassering av noe nær hver fjerde krone i langsiktige rentepapirer ikke noe gullkort for tida. Dessuten har aksjemarkedet ifølge Slyngstad hatt særdeles hyggelige tall de siste årene, noe som ikke kan legges til grunn som en normalsituasjon.

På spørsmål fra NTB om hva vi kan vente av avkastning framover, viser Slyngstad til sentralbanksjefens tale for to år siden.

Han mener det er rimelig å snakke om 3 prosent. Finansdepartementet legger fremdeles til grunn 4 prosent. Så der er det uttrykt to forskjellige tall. Jeg deler naturlig nok sentralbanksjefens analyse.

Oljepris i fall
Tilskuddet fra staten var ved utgangen av tredje kvartal 125 millioner kroner, ned fra 179 millioner kroner på samme tid i fjor. Hvor mye av dette som kan tilskrives lavere oljepris, vil Slyngstad ikke mene noe om.

Overføringen fra Finansdepartementet avhenger av oljepris, utenlandske selskapers lønnsomhet og utbyttet fra Statoil – i tillegg til hvor mye av dette staten beholder selv. Hva som skyldes fallende oljepris er det ikke min rolle å si noe om, sier Slyngstad til NTB.

Han understreker at fallende oljepris på mange måter vil være en fordel for Oljefondet.

Vi har bare 5 prosent av våre verdier plassert i oljesektoren. Veldig mange av de andre sektorene vil jo ha glede av en lavere oljepris, fordi det utgjør en stor kostnad for mange, inkludert forbrukerne. Så for fondet i seg selv, er lavere oljeris på mange måter en fordel, hvis det da ikke er uttrykk for et generelt fall, sier Slyngstad.