Bilde av penger.

Tall fra Statistisk sentralbyrå

Oppgang på 0,7 %. Industriomsetningen hadde en liten oppgang på 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal. Fra august til september var det imidlertid en nedgang på hele 6,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samlet sett var industriomsetningen om lag uendret i 3. kvartal sammenlignet med forrige kvartal, men noen av næringene viste betydelige opp- … Continued

Oppgang på 0,7 %.

Industriomsetningen hadde en liten oppgang på 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal. Fra august til september var det imidlertid en nedgang på hele 6,8 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet sett var industriomsetningen om lag uendret i 3. kvartal sammenlignet med forrige kvartal, men noen av næringene viste betydelige opp- eller nedganger.

Maskinindustrien, som er en av de største leverandørene til olje- og gassektoren, hadde en oppgang på 15,3 prosent. I tillegg hadde metallindustri en omsetningsvekst på 5,5 prosent. Ifølge produsentprisindeksen har det vært en betydelig prisvekst for metaller i 3. kvartal.

For oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var det en negativ utvikling i omsetningen på 7,6 prosent.
Industriomsetningen gikk ned 6,8 prosent fra august til september. Nedgangen kommer etter markert vekst fra juli til august.

Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang.

De største bidragsyterne til nedgangen var bygging av skip og oljeplattformer samt maskinindustri med fall på henholdsvis 29,6 og 24 prosent. Årsaken knyttes til noen få enkeltaktører som bidro til betydelig høyere omsetning i august grunnet flere store leveranser.

Nedgangen ble ytterligere forsterket av fall i metallindustri og metallvareindustri, på henholdsvis 3,3 og 4,4 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri gikk ned også 8,3 prosent.