Store skattekutt dekkes av oljepenger

Men det blir dyrere å gå på kino. Regjeringen gir milliarder i skattelettelser neste år, men øker bruken av oljepenger kraftig og skjerper momsen for å dekke inn økte utgifter, erfarer flere medier. Regjeringen foreslår å bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016. Det tilsvarer 193 milliarder kroner, melder VG og … Continued

Men det blir dyrere å gå på kino.

Regjeringen gir milliarder i skattelettelser neste år, men øker bruken av oljepenger kraftig og skjerper momsen for å dekke inn økte utgifter, erfarer flere medier.

Regjeringen foreslår å bruke oljepenger tilsvarende 2,8 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2016. Det tilsvarer 193 milliarder kroner, melder VG og NRK sent tirsdag kveld. I år har regjeringen anslått at det blir brukt 168,8 milliarder oljekroner.

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger fram neste års budsjett onsdag klokken 10.

22 prosent selskapsskatt

Ved å bruke vel 24 milliarder flere oljekroner neste år enn i år har regjeringen funnet rom for å kutte skattene med nær 10 milliarder neste år, skriver VG. Det vil komme kutt i både formuesskatt, selskapsskatt og inntektsskatt, ifølge avisen.

Tidligere lekkasjer tyder på at regjeringen vil senke selskapsskatten fra dagens 27 til 25 prosent neste år. NRK erfarer nå at denne skatten vil bli kuttet til 22 prosent innen 2018.

Lavere skatt for ni av ti nordmenn

Ifølge Dagens Næringsliv vil regjeringens nye skatteopplegg bety lavere skatt for ni av ti nordmenn.

Regjeringen mener skattekutt, ikke minst kutt i selskapsskatten, er nødvendig for å bidra til omstillingen Norge må gjennom for å gjøre økonomien mindre oljeavhengig.

Men hvis både selskapsskatten og inntektsskatten settes ned fra 27 til 25 prosent, vil det koste over 20 milliarder kroner.

– Det store spørsmålet er hvordan man har tenkt å dekke inn de varslede kuttene, sier LO-nestleder Hans Christan Gabrielsen til E24.

Ifølge de siste lekkasjene tyder altså mye på at regjeringen henter de nødvendige milliardene fra oljefondet, som i dag har en antatt verdi på 7.000 milliarder kroner.

Øker moms på kulturtilbud

Samtidig vil en varslet momsøkning gi 850 millioner kroner ekstra i statskassen neste år, erfarer VG.

I sitt budsjett øker regjeringen nemlig momsen på kultur- og transporttjenester fra 8 til 10 prosent. Det kan bety at transport, hotellovernattinger og NRK-lisensen blir dyrere.

Standard merverdiavgift, eller moms, er i dag 25 prosent. Men det finnes samtidig en lavere sats på 15 prosent for matvarer og 8 prosent for kultur- og transporttjenester.

Samtidig skal deler av statens inntektstap dekkes inn av en «trinnskatt», en progressiv skatt på personinntekt, ifølge DN.

Finansdepartementet advarer

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og et eget ekspertutvalg nedsatt av Finansdepartementet har tidligere i år rådet regjeringen til å bremse oljepengebruken.

Men samtidig er norsk økonomi inne i en vanskelig fase, hvor oljeprisens kraftige fall og reduserte oljeinvesteringer fører til svakere vekstutsikter og økende arbeidsledighet. Det kan forsvare en høyere oljepengebruk.

Oljefondet er, sammen med den for tiden svake kronen, en viktig støtdemper i norsk økonomi.

Men Jensen kan bli den første finansministeren som blir nødt til å slanke fondet for å få statsbudsjettet til å gå opp. Det skyldes at tilførselen til fondet har avtatt betraktelig i år.