Sterk ordrevekst og kontantstrøm

…men lavere EBITDA. ABB-gruppen la i dag fram tallene for andre kvartal 2014, som viser sterk vekst i ordrer, stabile inntekter og vesentlig økning i kontantstrømmen. Lavere EBITDA margin skyldes prosjektrelaterte utfordringer i divisjonen Power Systems. Ordreinngangen øker med 13 prosent, med et ordre/fakturerings-forhold på 1,04 Operasjonell EBITDA påvirket av tap i Power Systems (PS) … Continued

…men lavere EBITDA.

ABB-gruppen la i dag fram tallene for andre kvartal 2014, som viser sterk vekst i ordrer, stabile inntekter og vesentlig økning i kontantstrømmen.

Lavere EBITDA margin skyldes prosjektrelaterte utfordringer i divisjonen Power Systems.

  • Ordreinngangen øker med 13 prosent, med et ordre/fakturerings-forhold på 1,04
  • Operasjonell EBITDA påvirket av tap i Power Systems (PS)
  • Viktige omstruktureringstiltak implementert av PS
  • Kontantstrøm fra driften opp mer enn 300 millioner dollar
  • Vellykket gjennomføring av varslet innstramming av porteføljen

Ordreinngangen på 10,6 milliarder dollar er 14 prosent høyere (13 prosent med sammenliknbare tall) enn samme kvartal i 2013. Basisordrer skjøt fart og større ordrer vokste mer enn 70 prosent. Veksttakten var synlig på tvers av alle regioner.

I oktober sa vi at vi ville jobbe for organisk vekst gjennom formelen «penetration, innovation og expansion» og nå leverer vi varene. Våre fokuserte tiltak betaler seg og støtter det momentet vi har i ordreveksten. I andre kvartal så vi oppløftende vekst i våre to største markeder, USA og Kina, sier konsernsjef Ulrich Spiesshofer.

Den sterke ordreveksten førte til et positiv ordre/fakturerings-forhold på 1,04. ABB leverte stabile inntekter på 10,2 milliarder dollar, til tross for en lavere ordrereserve ved inngangen til kvartalet.

Gruppens operasjonelle EBITDA ble påvirket av tap i PS-divisjonen, noe som henger sammen med kostnader knyttet til store, pågående EPC-prosjekter (engineering, procurement, construction) for offshore vindkraft og solenergi. Den nye ledelsen har gjennomført strenge tiltak for å redusere risikoen knyttet til porteføljen i PS og i tillegg gjort kapasitetstilpasninger. Foruten å trekke seg ut av EPC-virksomhet knyttet til solenergi, har selskapet innført en ny forretningsmodell for EPC-prosjekter innen offshore vindkraft.

Som tidligere nevnt vil PS tynge resultatene våre i de kommende kvartalene. Men omstruktureringen av Power Systems har høyeste prioritet, og vi har gjort gode fremskritt knyttet til det å redusere eksponeringen, sier Ulrich Spiesshofer.

Den operasjonelle EBITDA-marginen var stabil eller høyere for de gjenværende divisjonene, med unntak av en forventet utvanningseffekt som følge av PowerOne-oppkjøpet i Discrete Automation and Motion. Kontantstrømmen fra driften ble forbedret med mer en 60 prosent til 888 millioner dollar i kvartalet.

ABB har gjennomført en vellykket og varslet strategisk innstramming av deler av virksomheten som har begrenset synergieffekt med resten av porteføljen.

Siden oktober har vi handlet raskt og i tråd med vår målsetting om å optimalisere porteføljen slik at den skaper mer verdier og styrker vårt fokus på kjernevirksomheten, sier Spiesshofer.

I andre halvår vil vi fortsette å anstrenge oss for å oppnå organisk vekst i et variabelt marked. Vi kommer til å prioritere kontantstrøm høyt og øke takten i kostnadskuttene våre. Vi er sikre på at balansert satsing og gjennomføring av viktige initiativer vil gi positive resultater for aksjeeierne, sier Spiesshofer.

ABB vil arrangere en kapitalmarkedsdag 9. september i London, for å kommunisere selskapets nye strategi og finansielle mål, samt prioriteringer knyttet til verdiskaping og kapitalfordeling.