Arrangement, TEAM Nordmarka, Økonomi og Finans TEAM Nordmarka AS Foto: Statoil.com

Statoils langsiktige analyse

Hvordan blir fremtiden?

Statoil presenterte nylig en langsiktige energimarkedsanalyse, Energy Perspectives 2014, som anslår utviklingen for makroøkonomien, energietterspørselen, etterspørselen etter olje og gass, samt viktige usikkerhetsfaktorer fram mot 2040. Klima og geopolitikk er vesentlige elementer.

Geir Axelsen er Vice President EC Analysis i Statoil ASA. På Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse vil han gi en innledning til energimarkedsanalysen, supplert med betrakninger om norsk sokkel og investeringsnivået fremover.

Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse er et arrangement i regi av TEAM Nordmarka AS, med Deltek Nordic som hovedsponsor.

Denne artikkelen er skrevet av TEAM Nordmarka AS som er kunde av enerWE AS

TEAM Nordmarka AS

TEAM Nordmarka AS er en profesjonell konferanseaktør. I 2015 arrangerer TEAM Nordmarka AS blant annet følgende konferanser: Se teamnordmarka.no eller facebook.com/teamnordmarka for ytterligere informasjon.
Annonse
Ads banner