Statoil tar 10 % nedsalg

Endelig investeringsbeslutning for Shah Deniz. Statoil ASA  har sammen med partnerne i Shah Deniz-konsortiet i Aserbajdsjan i dag tatt en endelig investeringsbeslutning for steg 2-utvikling av gassfeltet Shah Deniz i Det kaspiske hav utenfor kysten av Aserbajdsjan. Statoil inngikk også avtale om salg av 10 % av selskapets 25,5 % andel i Shah Deniz og … Continued

Endelig investeringsbeslutning for Shah Deniz.

Statoil ASA  har sammen med partnerne i Shah Deniz-konsortiet i Aserbajdsjan i dag tatt en endelig investeringsbeslutning for steg 2-utvikling av gassfeltet Shah Deniz i Det kaspiske hav utenfor kysten av Aserbajdsjan.

Statoil inngikk også avtale om salg av 10 % av selskapets 25,5 % andel i Shah Deniz og South Caucasus-rørledningen.

Det BP-opererte Shah Deniz-konsortiet kunngjør i dag endelig investeringsbeslutning for steg 2-utviklingen av gassfeltet Shah Deniz i Det kaspiske hav utenfor kysten av Aserbajdsjan. Denne beslutningen utløser planer om å utvide South Caucasus-rørledningene (SCPX) gjennom Aserbajdsjan og Georgia, å bygge gassrørledningen the Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) på tvers av Tyrkia, og den transadriatiske rørledningen (TAP) på tvers av Hellas, Albania og inn i Italia. Sammen vil disse prosjektene skape en ny sørlig gasskorridor til Europa. De samlede kostnadene for Shah Deniz steg 2 og SCP Expansion-prosjektet blir rundt 28 milliarder dollar.

Shah Deniz steg 2-prosjektet er et betydelig prosjekt som gjør Aserbajdsjans store gassressurser tilgjengelig for det europeiske markedet. Det gir også fordeler for kundene og skaper verdi for partnerne, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Statoil har i dag også inngått en avtale om salg av 10 % av selskapets 25,5 % andel i Shah Deniz og South Caucasus-rørledningen. Kjøperne er SOCAR (6,7 %) og BP (3,3%). Statoil vil som en del av denne transaksjonen få et samlet kontantvederlag på 1,45 milliarder dollar. Ikrafttredelsesdatoen for transaksjonen er 1.1.2014.

Salget samsvarer med vår strategi om porteføljeoptimalisering basert på streng prioritering av framtidige investeringer, og verdiskapning gjennom en betydelig gassposisjon, fortsetter Lund.

Statoil skal ikke delta som investor i TANAP.

Vi har vurdert våre mulige posisjoner gjennom hele prosjektets verdikjede, og avveid økonomi og risiko for å identifisere hva som utgjør optimal deltakelse, sier Lund.

Statoil har 20 % andel i TAP AG, som er eier av den transadriatiske rørledningen (TAP) og utvikler rørledningen for gasstransport fra Tyrkia til Sør-Europa.

Statoils produksjonsandel (gass og kondensat) fra Shah Deniz per tredje kvartal 2013 er 56.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Shah Deniz steg 2-prosjektet omfatter boring og komplettering til havs av 26 havbunnsbrønner og bygging av to plattformer med broforbindelse. På land vil det bli nye prosesserings- og kompresjonsanlegg i Sangachal. Seksten milliarder kubikkmeter (bcma) gass per år produsert fra Shah Deniz steg 2-prosjektet vil bli fraktet omkring 3.500 kilometer for å levere energi til millioner av konsumenter i Georgia, Tyrkia, Hellas, Bulgaria og Italia. Produksjonsoppstart planlegges til slutten av 2018, med salg til Georgia og Tyrkia. Første leveranser til Europa følger omkring ett år senere.

Statoil gikk inn i Aserbajdsjan i 1992 og er partner med 8,56 % andel i det oljeproduserende Azeri-Chiraq-Guneshli-feltet (ACG), gassfeltet Shah Deniz med 15,5 % andel, og de tilknyttede rørledningene Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) og South Caucasus Pipeline (SCP).

Kilde: statoil.com