Statoil selger for $1,3 mrd.

Gir økt fleksibilitet. Statoil ASA selger seg ned i Aasta Hansteen, Asterix og Polarled, og trer ut av to lisenser på norsk sokkel mot et beløp på 1,3 milliarder amerikanske dollar, inkludert betinget betaling. Det skriver selskapet i en pressemelding. Gjennom denne transaksjonen vil Statoil frigjøre midler fra Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt, samtidig som selskapet fortsetter som … Continued

Gir økt fleksibilitet.

Statoil ASA selger seg ned i Aasta Hansteen, Asterix og Polarled, og trer ut av to lisenser på norsk sokkel mot et beløp på 1,3 milliarder amerikanske dollar, inkludert betinget betaling. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Gjennom denne transaksjonen vil Statoil frigjøre midler fra Aasta Hansteen feltutbyggingsprosjekt, samtidig som selskapet fortsetter som operatør med en eierandel på 51 prosent. I tillegg trer Statoil ut av Vega- og Gjøa-feltene, som ligger utenfor selskapets kjerneområder. Transaksjonen omfatter nedsalg i fire letelisenser i Vøring-området. Kjøper er Wintershall, et tysk-basert energiselskap og en veletablert aktør på norsk sokkel.

Vi realiserer betydelige verdier som er skapt gjennom en vellykket utvikling av våre eiendeler. Transaksjonen øker vår fleksibilitet i videreutviklingen av vår portefølje, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

Transaksjonen består av et kontantbeløp på 1,25 milliarder amerikanske dollar, og et vederlag på 50 millioner amerikanske dollar som er knyttet til milepæler på Aasta Hansteen. Bokført gevinst fra transaksjonen ventes å ligge på mellom 0,7 og 0,9 milliarder amerikanske dollar, og vil bli justert for aktiviteten mellom dato for ikrafttreden, som er 1. januar 2014, og den dato transaksjonen avsluttes.

Transaksjonen frigjør om lag 1,8 milliarder amerikanske dollar i investeringskostnader i perioden fra ikrafttredelsesdatoen og fram til slutten av 2020. Statoils produksjon fra Gjøa- og Vega-feltene som Statoil selger seg ut av, var i første halvår 2014 22.000 fat oljeekvivalenter per dag. Transaksjonen innebærer en overføring av operatøransvaret for undervannsfeltet Vega. Transaksjonen vil ikke innebære overføring av personell.

Vi har en sterk prosjektportefølje. Denne transaksjonen fokuserer vår portefølje på norsk sokkel, og styrker vår evne til å investere i kjerneområdene, sier Nylund.

Statoil skal investere for om lag 20 milliarder amerikanske dollar hvert år i perioden 2014-2016. Dette omfatter Gudrun-prosjektet på norsk sokkel, som startet produksjonen i april i år, mens Valemon vil starte produksjonen mot slutten av året. I tillegg er prosjekter som Aasta Hansteen og Gina Krogh i gjennomføringsfasen, mens Johan Sverdrup og Johan Castberg er under planlegging. Letevirksomheten forblir høy med 50 letebrønner som etter planen skal bores på verdensbasis i 2014.

Statoil og Wintershall har undertegnet en forlenget avtale om å fortsette samarbeidet om tiltak for økt oljeutvinning og leting.

Ikrafttredelsesdato for transaksjonen er 1. januar 2014, og det ventes at den blir avsluttet rundt slutten av 2014, avhengig av godkjenning fra myndigheter.